Länet närmar sig rekordet från 1880-talet

Kalmar län Artikeln publicerades

Befolkningen i länet var vid årsskiftet 244 670 personer – snubblande nära det som räknas som rekordet, 245 105 invånare år 1880. De flesta kommuner ökar, undantagen är Hultsfred och Nybro. Och i Oskarshamn är läget oförändrat.

Det är som vanligt SCB, Statistiska centralbyrån, som sammanställt befolkningsstatistiken för utgången av 2018. Då var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer, en ökning med 109 943 personer.

Totalt har Kalmar län nu 244 670 invånare, en ökning med 1 134 person på ett år.

Därmed är det tidigare rekord från 1994 på 244 057 invånare slaget och länet har inte haft så många invånare under de senaste dryga 100 åren.

Och om utvecklingen fortsätter kommer den siffra som vanligtvis anges för invånarantalet på 1880-talet, 245 105 personer, att slås nästa år.

 

Kalmar ökar mest

I Kalmar län är det Kalmar kommun som står för den i särklass största befolkningsökningen, både i absoluta siffror och i procent. Vid årsskiftet hade kommunen 68 510 invånare, en ökning med 1 059 personer jämfört med nyåret 2017/2018. I procent handlar det om nära 1,6 procent fler Kalmarbor.

Ökningen är rekordstor. Närmast kommer befolkningstillväxten mellan 2015 och 2016 då kommunen fick 1 028 nya invånare – den enda andra gången som ökningen varit över 1 000 personer.

I januari, när de preliminära siffrorna från kommunens invånarregister pekade mot rekord, uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):

– Fantastiskt roligt att vi Kalmar slår rekord i både befolkning och byggande under 2018. Vi närmar oss nu 70 000 i rask takt.

Men det var inte bara positiva siffror, Hultsfred minskade med 219 invånare, tredje största minskningen i landet. En minskning som till stor del beror på utflyttning av personer som invandrat till Sverige. Totalt bor det nu 14 360 personer i kommunen.

Även Nybro minskade, från 20 406 till 20 350 personer.

Oskarshamns kommun lyckades med konststycket att stå helt still i befolkningsutvecklingen. Invånarantalet balanserade på exakt 26 928 personer både i slutet av 2017 och 2018.

 

Invandringen minskar

Befolkningen i Sverige ökade av två anledningar. Dels föddes fler personer än det dog, 22 procent av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det utvandrade, 78 procent av folkökningen.

Under året invandrade 132 602 personer till Sverige vilket var en minskning med 8 procent eller 11 887 personer jämfört med 2017. Av dessa var 14 387 personer födda i Syrien, som var det vanligaste födelselandet bland de som invandrar. Det var en minskning med 36 procent eller 7 940 personer.

Den näst största invandringsgruppen var personer födda i Sverige som återinvandrade till Sverige, 12 805 personer återinvandrade vilket var en minskning med 11 procent eller 1 623 personer.

Det är samma tio länder som var de vanligaste födelseländerna för invandrare både 2018 och 2017, konstaterar SCB. Av dem var det bara invandringen av personer födda i Indien och Kina som ökade.