Befolkningsrekord i länet – ”äntligen”

Kalmar län Artikeln publicerades

Det som förutsågs i början av året har nu hänt – rekordet från 1880 är slaget – aldrig förr har vi varit så många invånare i Kalmar län. ”Äntligen”, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län.

Befolkningsutvecklingen i Kalmar län från 1749 fram till halvårsskiftet 2019.
Foto: Fredrik Svensson
Befolkningsutvecklingen i Kalmar län från 1749 fram till halvårsskiftet 2019.

Vid årsskiftet var befolkningen i länet 244 670 personer, snubblande nära rekordet från 1880 på 245 105 invånare. Ett rekord som nu är ett minne blott, för enligt SCB:s halvårsstatistik är siffran nu 245 194.

– Äntligen skulle man vilja utropa, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län.

– Det tidigare rekordet var från 1880. Under de 140 år som gått har mycket hänt i länet. Men då som nu är det migrationen som är avgörande för befolkningsutvecklingen.

Då var det utvandringen som gjorde att invånarantalet minskade kraftigt. Mellan 1851 och 1910 var det en miljon svenskar som flyttade till USA, 70 000 av dem kom från Kalmar län.

Nu är det invandringen som bidragit till att slå det gamla rekordet. Drygt 20 000 personer netto ska enligt Region Kalmar län ha invandrat till länet under 2010-talet. Främst från Syrien, Tyskland, Bosnien och Hercegovina.

Men trots rekord är andelen av Sveriges invånare som bor i Kalmar län långt ifrån var det en gång var. Vid tiden för det gamla rekordet, 1880, hade Sverige knappt 4,6 miljoner invånare. Då motsvarade de 245 105 invånarna 5,4 procent av landets befolkning.

Vid halvårsskiftet 2019 var motsvarande siffra 10,3 miljoner. De 245 194 som nu bor i länet motsvarar knappt 2,4 procent av Sveriges folkmängd.

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län, kommenterar siffrorna med ett ”äntligen”.
Foto: Mats Andersson
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län, kommenterar siffrorna med ett ”äntligen”.

– Det är mycket som hänt under 140 år, säger Helena Nilsson.

– Medellivslängden har exempelvis har exempelvis ökat med nästa 40 år. 1880 var den 45 år för män och 48 år för kvinnor, i dag är motsvarande siffror 81 respektive 84 år.

Förhållandet mellan stad och land har också förändrats kraftigt. För 100 år sedan bodde bara en av tio länsinvånare i städer. Nu är det nästan tvärtom, bara två av tio bor på landsbygden.

Då var jord- och skogsbruk den klart dominerande sysselsättningen. I dag är det industri, vård och omsorg, utbildning och handel.