Begärde hjälp från Persson för att hinna

Kalmar Artikeln publicerades
Steve Sjögren, KSRR:s ordförande.
Steve Sjögren, KSRR:s ordförande.

På tre dagar ville kommunen ha alla fakturor från 2010 och framåt. Omöjligt, sa ordförande Steve Sjögren och begärde hjälp av Johan Persson (S).

– Vi har inte personal till det för det handlar om tusentals fakturor, förklarade Steve Sjögren (S) i ett brev till kommunalrådet Johan Persson en timme efter att begäran kommit in.

Det var sent på eftermiddagen den 30 november som Kalmar kommun begärde att få en sammanställning av alla KSRR:s kundfakturor från 2010 och fram till dagens datum i digital form. Fakturor för hushållskunder skulle sorteras bort.

Kommunen ville också se alla avtal mellan KSRR och Cementa från 2010 och framåt.

Bakgrunden var den tvist mellan Kalmar kommun och KSRR, där sopförbundet en vecka tidigare skrivit till kommunen att de vägrar att ta hela kostnaden för resten av Kalmar kommuns täckning av sin deponi samt att KSRR:s medlemmar skulle ta ansvaret för saneringen av Fredriksskans.

Kommunen hade riktat in sig på att KSRR säljer deponimassor. I praktiken innebär det att Kalmar sponsrar de andra kommunerna i KSRR.

– Vi vill veta vad de har tjänat. Jag har ett ansvar mot Kalmarborna att inte de andra kommunerna gynnas på vår bekostnad, säger kommundirektör Anette Andersson.

KSRR skrev att kommunens förslag var oförenligt med att behandla medlemmarna lika, och oacceptabelt. Det skulle gynna Kalmar.

Kommunen fick höra av sig om de ville säga upp avtalet, annars fortsätter KSRR, förklarade de.

När nu begäran kom i november konstaterade Steve Sjögren snabbt att ”det är en omöjlighet att åstadkomma för KSRR”.

Han bad Johan Persson om ett möte och bad om några förslag om hur de kunde bemanna sig för att klara av begäran.

Han välkomnade Kalmar kommun att själva komma ut för att titta i KSRR:s arkiv om de så ville.

– Vi har inget att dölja, säger Steve Sjögren till Östra Småland.

20 minuter efter att brevet från Sjögren skickats reviderade Kalmar kommun sin begäran till något som gick att få ut digitalt, ganska enkelt. Dagen efter skickades också de sammanställningarna över till kommunen.