Behandlingshem hotas av nedläggning

Smedby Artikeln publicerades
Smedbackens behandlingshem har funnits sedan 2010. Senaste gången det var nedläggningshotat var 2013.
Foto: Lotta Zaar
Smedbackens behandlingshem har funnits sedan 2010. Senaste gången det var nedläggningshotat var 2013.

Det pågår en utredning om framtiden för behandlingshemmet Smedbacken i Smedby.

– Vi gör en översyn av insatserna i missbruksvården. Det finns inga beslut tagna, säger Laila Andersson som är verksamhetschef.

När det ska tas beslut kan hon inte ge besked om, inte heller när utredningen förväntas vara klar.

– Vi tittar på vad som finns, och på helheten. Vad får kommunen bäst ut av de resurser som finns.

Hon är medveten om att det finns personer som tidigare varit på Smedbacken som är kritiska mot utredningen, och rädda för att Smedbacken kommer att läggas ner.

– Det finns en nöjdhet bland enskilda som varit där på behandling. Men ett behandlingshem innebär i regel högre kostnader än öppnare behandlingsformer. Alla kostnader ska ses över, och vi ska titta på vad vi kan erbjudna för stöd och behandling till så bra kostnader som möjligt.

Smedbackens motivations- och utredningsenhet består av ett slussboende och ett behandlingshem.

Ingången sker via slussboendet med tre platser. Behandlingshemmet har tio platser för män och bedriver gruppbehandling utifrån 12-stegsmetoden.

Enligt presentationen på kommunens hemsida utgår arbetet från hela människans behov, alltså både tankar och känslor, men också fysisk hälsa och praktiska färdigheter. I slutfasen av en behandling görs en planering för boende, fritid och sysselsättning med målsättningen är ett ansvarsfullt och självständigt liv.

På Smedbacken använder man sig bland annat av 12-stegsmetoden, enskilda samtal, öronakupunktur och ADL-träning.

Smedbacken startade i maj 2010. Det var mycket kritik innan verksamheten drog igång, men när det varit igång ett år kunde den föreståndaren konstatera att det inte hade varit ett enda klagomål från grannarna under den tiden.

2013 var behandlingshemmet hotat, då ville kommunen satsa mindre på långvariga boenden och mer på insatser i hemmiljö.

Socialnämnden gick med ett underskott på 19 miljoner förra året, främst beroende på att Migrationsverkets ersättningsnivåer sänkts och att privatiseringen av personlig assistans dragit ut på tiden.

Det har varit ökade kostnader för placering för vuxna personer med missbruk. Ett nytt boende öppnade i december 2018, som ska ersätta vissa placeringar.

Enligt socialnämndens årsrapport hade Smedbacken en beläggning på 80,5 procent. Dygnskostnaden för bostad socialpsykiatri var 2 106 kronor.

Kostnaderna för placeringar på institution och familjehem för vuxna personer med missbruk har ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror bland annat på att flertalet av de som placerats är bostadslösa och de har i regel behov av stöd i sitt boende.

Institutionsvården för vuxna missbrukare gick fem miljoner back, jämfört med budget och kostade närmare 19 miljoner.

2016 gjorde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, tillsynsbesök på utvalda HVB-hem för vuxna med missbruks- och beroendeproblem, bland annat Smedbacken. IVO:s inspektörer hittade inte något att anmärka på. Tillsynsbeslutet innehöll ingen kritik över huvud taget utan visade att verksamheten fungerat på ett utmärkt sätt.