Behöver bygga ny skola vartannat år

Kalmar Artikeln publicerades
Antalet elevplatser behöver ökas med motsvarande en Lindöskola vartannat år i Kalmar.
Foto: Lars Johansson
Antalet elevplatser behöver ökas med motsvarande en Lindöskola vartannat år i Kalmar.

Antalet elever i Kalmars skolor kommer att öka med 1300 personer fram till 2028. Det betyder att kommunen behöver bygga motsvarande en ny Lindöskola vartannat år.

Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun tyder på en fortsatt hög befolkningsökning. 2028 räknar man med 77 800 invånare.

I skolans värld innebär det ytterligare 130 elever om året i åldersklasserna förskoleklass till nian. Antalet förskolebarn förväntas inte öka riktigt lika kraftig. Där är en ökning med 440 på tio år.

– Ett problem för oss är att ökningen är ganska ojämnt fördelad, säger utbildningsförvaltningens chef Mats Linde. Vissa områden kommer att öka kraftigt, medan andra står stilla eller rent av minskar. Det är en demografisk utmaning.

För några år sedan växte Trekanten kraftigt och skolan satsade, nu tycks det vara en avmattning där. På Kvarnholmen har befolkningsutvecklingen stått stilla i många år, men om den stora byggnationen på Fredriksskans kör igång kommer det att ändras.

Lasse Johansson(S), ordförande i  utbildningsnämnden har en rad utmaningar vad gäller antalet elevplatser att ta tag i.
Foto: Mats Holmertz
Lasse Johansson(S), ordförande i utbildningsnämnden har en rad utmaningar vad gäller antalet elevplatser att ta tag i.

– Rinkabyholm är ett område där vi redan nu kan se en ökning och där kommer det också att byggas nytt till förskola och låg- och mellanstadium, säger Lasse Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden. Det kan också bli ett högstadium.

– Redan nästa år börjar vi bygga den nya sporthallen i Rinkabyholm.

Snurrom och Karlssons än är andra expansiva områden. Förskola är redan på gång och det kan behövas mer.

– Snurrom blir ju en helt ny stad med 10 000 invånare, bad och friskvård. Det innebär att staden växer ihop på ett helt nytt sätt, säger Lasse Johansson.

När Tallhagsskolan är ombyggd kommer den att svälja 700 elever. Tanken var att det skulle bli inflyttning hösten 2020. Men fastighetsägaren KIFAB fick bara in ett enda anbud på bygget och det var för dyrt. Nu görs det ett omtag och idag är planen att flytta premiären till 2021.

Den planerade träningssärskolan kommer emellertid att vara klar i höst, som planerat, liksom förskolan.

Men även med Tallhagsskolan i drift behövs ytterligare omkring 600 platser. Den ojämna fördelningen av elevtrycket gör att det i vissa skolor, främst utanför tätorten, kommer att finnas tomma stolar i klassrummen, medan det blir väldigt trångt i andra.

Men att bussa elever till tomma skolor på landet är inte aktuellt.

– Nej, det tror jag inte skulle uppskattas, säger Mats Linde.

För skolförvaltningen handlar det också om att kunna parera nedgångar i elevantalet, som förmodligen kommer efter den stora expansionen. Eftersom förskolans barn inte har samma ökningstakt som de äldre kommer det att behövas färre platser i skolorna om man ser bortom de 10 planeringsåren.

– Vi bygger så flexibelt som möjligt så att förskolor ska kunna användas som klassrum och tvärt om, säger Mats Linde. Och vi håller koll på prognoserna. Om ett år kommer det en ny, då kanske siffrorna förändrats.