Bergabranden - Dörr var öppen till butik där elden startade

Berga Artikeln publicerades
Ett tag brann elden med 20 meter höga lågor. Spridningsrisken var så hög att man förberedde en evakuering av äldreboendet i närheten.
Foto: Thomas Jonsson Brandkåren Kalmar
Ett tag brann elden med 20 meter höga lågor. Spridningsrisken var så hög att man förberedde en evakuering av äldreboendet i närheten.

När räddningstjänsten började släcka branden i Berga centrum upptäckte dem att en dörr till den brinnande fastigheten stod på glänt. ”Vi observerade att dörren verkade vara uppbruten,” står det i släckningsrapporten.

Polisen har identifierat personer som de misstänker för att ha anlagt branden i köpcentret under natten till 6 mars.

Räddningstjänstens händelserapport visar hur elden spred sig genom fastigheten. Den visar på allvarliga brister i brandmännens utrustning och hur nära det var att man förlorade kontrollen över branden.

Enligt rapporten har branden startat i halalbutiken Berga livsmedel. Det är i linje med vittnesmål från vårdpersonal som larmade om branden.

Brandmännen undersökte byggnaden med värmekamera och genom att känna om fönster och dörrar var varma för att se var branden börjat.

Vid början av insatsen ska brandmän bryta upp dörren till halalbutikens baksida. Men det behövs inte, för dörren är redan öppen.

Rökdykare går in för att försöka släcka den ursprungliga branden. Men en värmekamera visar att det är närmare 500 grader i luften ovanför rökdykarna så den insatsen avbryts. Släckningen fortsätter istället utifrån från flera olika håll.

+ 1
Brandkårens egna bilder från Bergabranden

Släckningsarbetet var riskfyllt av flera skäl. Räddningstjänsten bedömer att det hade brunnit i mer än en halvtimme innan de kom dit. Elden tog sig igenom innertaket och kan ha skadat bärande delar i både golv och tak.

En allvarlig risk var att brandmän arbetade utan rökskydd eftersom luftflaskorna tog slut. Orsaken till risktagandet var att det enligt räddningsledaren ”tog en evighet” att få ut fler flaskor till brandplatsen.

”Vi beslutade tidigt att det skulle köras ut nya men dessa 'fastnade på vägen'”, uppger en styrkeledare och beskriver det som ”oklart” om orsaken var en otydlig order eller ett missförstånd. Efter branden har räddningstjänsten vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska hända igen.

Räddningschefen Karl-Johan Daleen uppger att den brandbekämpning som skedde utan rökskydd gjordes i en miljö där rökskydd inte krävs.

”Däremot kan viss förflyttning ha skett från en plats till en annan utan rökskydd förbi rökmoln, under mycket korta sekvenser.”

Han beskriver hur insatsen ändrat inriktning när luftflaskorna var förbrukade.

”Inriktningen var att hindra brandspridning och rökdykning var avslutad sedan länge. Under rökdykningsinsatsen fanns god tillgång på rökskydd.”

En annan risk vid släckningen i Berga centrum var att miljön skulle ta skada. Vatten från brandbekämpningen rann ner i dagvattensystemet.

Tidigt riktades släckningsarbetet in på att hindra att branden spred sig till grannbyggnaden fyra meter bort. Ett tag brann elden med 20 meter höga lågor och räddningsledaren bedömde att det var kraftig risk för brandspridning.

I rapporten får ambulansen beröm för sina förberedelser att evakuera Berga backe.

– De var jätteduktiga, säger räddningsledaren Thomas Jonsson.