Bergavik får ny konstgräsplan i höst

Bergavik Artikeln publicerades
Foto: Andreas Bendroth

Det blir NCC som får uppdraget att sköta anläggningen av konstgräsplanen i Bergavik. Det har kommunstyrelsens planutskott beslutat.

Arbetet påbörjas i mitten av april och planen beräknas vara klar för spel i höst. Arbetet påbörjas i mitten av april och planen beräknas vara klar för spel i höst.

Enligt beslutet i kommunstyrelsens planutskott ska konstgräsplanen uppfylla samtliga krav för svenskt certifikat för breddfotboll på konstgräs.

För att visa miljöhänsyn ska planen anläggas som ett slutet system för att minska granulatspridningen samt möjliggöra rening av dagvatten och dräneringsvatten från planen.