Bergkvarabuss säljs

Kalmar län Artikeln publicerades
Göran Mellström, Bergkvarabuss vd, är nöjd med försäljningen.
Foto:Anton Lernstål
Göran Mellström, Bergkvarabuss vd, är nöjd med försäljningen.

Ronny och Göran Mellström, ägare till bussjätten Bergkvarabuss, säljer 60 procent av företaget till Cube II, en Luxemburgbaserad infrastrukturfond.

Bergkvarabuss är landets största privatägda bussföretag som styr över en bussflotta på över 1 100 fordon.

I ett pressmeddelande på Bergkvarabuss hemsida presenteras försäljningsplanerna.

"För att säkerställa successionen och skapa fortsatt långsiktig trygghet och utveckling har vi beslutat sälja en andel av aktierna. Valet har fallit på den europeiska infrastrukturfonden Cube II", skriver Göran Mellström, Bergkvarabuss vd, i pressmeddelandet.

Bergkvarabuss AB ägs i dag av moderbolaget Mekka traffic AB och efter den planerade försäljningen kommer Cube II äga 60 procent av Mekka traffic. Bröderna Mellström kommer äga resterande 40 procent.

”Det nya samarbetet blir en språngbräda. Branschen går en spännande tid till mötes, där teknikutvecklingen går rasande snabbt, med bland annat elektrifieringen inom kollektivtrafiken i fokus. Dessutom är turistnäringen den näring i världen som ökar snabbast. Det skapar många möjligheter och med större resurser kan vi kraftfullt anta de utmaningar vi står inför. Jag välkomnar Cube ombord!”, skriver Göran Mellström vidare i pressmeddelandet.

Då Cube har verksamhet i flera länder, liksom Mekka Traffic AB, är affären beroende av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

Inga personalförändringar är planerade i och med ägarbytet och Göran Mellström sitter kvar som vd.

Fakta

Cube Infrastructure

Cube Infrastructure Managers är baserat i Luxemburg och Paris. Företaget förvaltar Cube Infrastructure Fund (”Cube I”) och Cube Infrastructure Fund II (“Cube II”) i sin egenskap av alternativ investeringsfondförvaltare. Totalt förvaltat kapital uppgår till cirka 1,5 miljarder euro. Investerarna består till hälften av pensionsfonder från Tyskland och Frankrike. Den andra hälften består av pensionsfonder från övriga Europa samt Nordamerika.

Källa: Bergkvarabuss

Visa mer...

Fakta

Bergkvarabuss AB/ Mekka Traffic AB

Bergkvarabuss är Sveriges största privatägda bussföretag med en fordonspark bestående av drygt 1250 fordon. Koncernen sysselsätter cirka 2 000 årsanställda.

Bergkvarabuss AB ingår i Mekka Traffic-koncernen, där även Maxli Travel Group (Scandorama / Ölvemarks Holiday), Traveller Buss AB , Sohlberg Buss, Fjällexpressen och Elite Traffic GmbH ingår. Företaget är delägare i det danska bussbolaget Anchersen ApS samt det norska bolaget Busscharter.no. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor.

Källa: Bergkvarabuss

Visa mer...