Beslut om bastionen ska överklagas

Kalmar Artikeln publicerades
Bastionen Johannes Rex.
Foto: Karin Asmundsson
Bastionen Johannes Rex.

Än är inte sista ordet sagt om en arena i bastionen Johannes Rex vid Ölandsgatan.

– Det är inte helt tydligt vad som är möjligt att göra med hänsyn till riksintresset, säger Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Mark- och miljödomstolen sa i mitten av februari nej till planerna på att bygga en arena med 800 sittplatser i bastionen med motiveringen att byggnaderna skulle förändra områdets karaktär på ett sätt som varken kan anses lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen eller intresset av en god helhetssyn, och att byggnationen skulle vara en påtaglig skada för riksintresset.

– Vi har haft länsstyrelsen med oss under hela resan. Riksantikvarieämbetet har en annan syn, och det är inte helt tydligt vad de överprövande myndigheterna anser. Det är en intressant plats för evenemang, säger Mattias Adolfson.

Han menar att ett alternativ kan vara att undersöka om det går att ordna en arena på ett annat vis. När Ingemar Bernthsson hade sommarteater satt publiken på lösa stolar.

Johan Wendell, som är förvaltningschef, menar att det är viktigt att pröva rättspraxis.

Våren 2016 presenterades planerna för Arena Bastionen, och då var förhoppningen att den skulle vara klar till sommarn 2019. Så blir det alltså inte.

Johan Wendell hoppas på att snabbt besked från mark- och miljööverdomstolen om det kommer att meddelas prövningstillstånd.

Patric Delborn, granne till den tänkta arenan som överklagat, föreslog i ett medborgarförslag att kommunen istället skulle bygga en scen på stadshusets gård. Den är för liten, menar nämnden, som avslog det förslaget.