Billigare vikariepool ska locka fler förskolor

Kalmar Artikeln publicerades

I våras inrättades en vikariepool med sju förskollärare som ska kunna rycka in där det behövs. Nu ska fler förskolor in i poolen.

När poolen blir billigare ska fler förskolor ansluta sig, hoppas Mats Linde, chef för  barn- och ungdomsförvaltningen.
Foto: Hasse Holmberg/TT
När poolen blir billigare ska fler förskolor ansluta sig, hoppas Mats Linde, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

– Ungefär en tredjedel av förskolorna är idag med i poolen. En del menar att det kostar för mycket. Nu går vi in och täcker, säger Lasse Johansson, som är ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

Ambitionen är att dubbelt så många förskolor ska ansluta sig till poolen.

– Det blir tryggare arbetsplatser och tryggare för barnen, säger Mats Linde, chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Årets första prognos ger ett överskott på fem miljoner kronor för barn- och ungdomsnämnden, trots att förskolan och fritidshemmen går back.

De fristående förskolorna har fler barn än förväntat, det ger ett underskott på 2,2 miljoner kronor.

Grundskolan, inklusive förskoleklass, har ett överskott på 4,7 miljoner vilket till största delen – eller 3,0 miljoner kronor, beror på att de fristående skolorna inte har så många elever som väntat vilket gör att utbetalningarna blir lägre.

Ungefär tio procent av barnen i kommun väntas gå i fristående förskolor, och elva procent i fristående skolor.

Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun fram till 2017 ger nya förutsättningar. Ökningen av barn i förskolan förväntas bli lägre än tidigare, eftersom födelsetalen sjunkit markant men det är fortfarande en ökning. I grundskolan ökar antalet elever med cirka 1600 i hela kommunen fram till år 2027.

Tiden som barnen är på förskolan ökat. Den genomsnittliga tiden är 34,1 timmar mot budgeterad 33,3.

Totalt har barn och ungdomsnämnden en budget på över en miljard kronor.