Biogas är Anna Thores (S) lösning

Kalmar Artikeln publicerades
Anna Thore (S) är ordförande i Vatten- och miljönämnden.
Foto: Mattias Rubin
Anna Thore (S) är ordförande i Vatten- och miljönämnden.

Kan Kalmar nå målet, och vara fossilbränslefria 2030? Även om man gör det kommer det att behövas fler åtgärder för att nolla utsläppen.

– Vi klarar det inte själva. Det krävs regeringens inblandning. Det går inte i ett vacuum, menar Anna Thore (S), ordförande i Vatten- och miljönämnden.

Vad kan ni göra?

– Vi kan göra det lätt för folk att göra rätt. Med sopsortering och en infrastruktur för biogas på landsbygden.

Transporterna är den stora boven, och det är där kommunen kommer lägga sitt fokus när de ska få befolkningen att vända om.

– Biogas, biogas, biogas, är lösningen hon förespråkar.

Men vi är inte där än. Thore har ännu dystrare siffror i sina papper: Att bara två procent av bilarna är supermiljöbilar i Kalmar. Åtta procent om man räknar in etanol.

Kommunens egen fordonsflotta ligger bättre till. Över sjuttio procent av kommunens egna fordon drevs av förnybara bränslen 2018. De senaste åren har dessa utsläpp minskat med mellan cirka 15 och 30 procent om året.

– Transporterna är den svåraste pucken. Per person släpper vi ut lägre koldioxid än medelsvensson vad gäller transporter, enligt vår energibalans 2016, men vad det gäller andel supermiljöbilar ligger vi riktigt risigt till. Men vi vill öka med fler miljöbilar i kommunen, i samarbete med till exempel bilförsäljare och stora arbetsplatser.

Om man bor inom 20 till 25 minuters cykelavstånd från Kalmar kan man ställa bilen, menar hon. Annars ska det vara lätt att kunna tanka miljövänligare och ta bussen.

Att utrikesflyget inte tas med menar hon beror på att Kalmar inte kan styra över de tankarna. Bara uppmana resenärer att köpa biljett som innebär att grönt bränsle tankas.

Nätshopping?

– Det är så lätt att konsumera, med bara ett litet klick. Och vi beställer två storlekar av byxor och skickar tillbaka ett par. Det är ingen bra trend.

– Sjöfarten är mer effektiv än lastbilar. Men med vårt on-demand-samhälle beställer vi en liten pryl från Kina. Det måste vi ändra på.

Prylsamhället försöker kommunen motverka med till exempel Återbruket och Fritidsbanken.

– Vi kan försöka styra mot en cirkulär ekonomi.

– Men vi kan inte ändra på folks fria vilja. Vi kan bara uppmuntra och göra det enklare att välja rätt.

Fakta

Kan man nå målet?

Det kommer att bli svårt att nå målen om man inte tar krafttag, är bedömarnas slutsatser.

Klimatpolitiska rådet menar att Sverige som nation inte kan nå målet att nolla utsläppen av växthusgaser till 2045 om man följer regeringens plan.

Då behövs det kraftigare tag, bland annat ett stoppdatum för försäljning av olja. Och att det ska bli dyrare att äga bil, köra och att parkera. Det framhålls också att kommunerna bör få mandat att dra åt tumskruvarna på de som släpper ut växthusgaser, samt att stadsplaneringen tar hänsyn till att det ska gå att leva utan bil.

Organisationen Fossilfritt Sverige tror att transportsektorn kan minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030. De föreslår nya politiska styrmedel, som ökade krav på att reducera sina utsläpp.

Kalmar kommun har satt högre mål än regeringen.

Kommunen menar att de har fördelar i att det finns ganska mycket biogas, och att utbyggnaden av laddstolpar kommit ganska långt. Elen och värmen som produceras lokalt är också fossilfri.

Om man ska nå nettonollutsläpp 2045, så är det värt att undersöka om man kan använda biokol för att faktiskt binda koldioxid. Förenklat uttryckt handlar det om att gräva ner kol i jorden, och kolet drar då åt sig koldioxid.

Man bör också titta på den totala klimatpåverkan från produktion och konsumtion, menar kommunen i sin utredning.

Visa mer...