Biogas - för jobb, miljö och säkerhet

Läckeby Artikeln publicerades
Rasmus Ling, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson för Miljöpartiet besökte More biogas i går och fick information om verksamheten av Gunnar Bergström som är processingenjör.
Foto:Karin Asmundsson
Rasmus Ling, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson för Miljöpartiet besökte More biogas i går och fick information om verksamheten av Gunnar Bergström som är processingenjör.

Biogasproduktionen ger jobb, är bra för miljön också en säkerhetspolitisk aspekt, menar Gunnar Bergström som efterlyser långsiktiga politiska riktlinjer.

Gunnar Bergström är processingenjör på More biogas, anläggningen i Läckeby där slaktavfall och matrester rötas till biogas och gödsel. I går hade han besök av Rasmus Ling, som är Miljöpartiets skattepolitiska talesperson.

– Varför är det bra med biogasproduktion? Totalt ger produktionen 60 arbetstillfällen i Kalmarregionen. Biogasen reducerar koldioxidutsläppen med nästan 100 procent, medan el har en klimatnytta på 25 procent. Det är viktigt för klimatet och för säkerheten. Ingen startar krig kring en bajsfabrik i Läckeby.

Men trots samhällsnyttan är biogasproduktion ingen ekonomisk succé

– Jag tror att det kan bli nedläggningar av anläggningar redan under vintern. Det beror på hur stödsituationen ser ut.

Han menar att biogas har många fördelar jämfört med el, när det gäller transporter.

– Det blir energiförluster närman gör el och när man flyttar den och när man gör batterier och när man kör. Det blir ganska låg verkningsgrad, jämfört med biogas.

Han menar att med tanke på det säkerhetspolitiska läget är det bra att Sverige har tillgång till drivmedel.

– Numera är tillgången av mackar god.

Gunnar Bergström framhåller att det borde bli så dyrt att använda fossila bränslen att biogasproducenterna kan ta marknadsandelar.

– Det är viktigt att man inte bara pratar.