Biogasjätte vill in på svenska marknaden

Kalmar län Artikeln publicerades
Foto: Marcus Palmgren

Länets företag ansöker om 65 miljoner kronor till 22 projekt. Biogas är ordet för dagen. Nya aktörer vill slå sig in och More biogas vill bygga om för att kunna ta hand om kycklinggödsel.

I den här rundan av ansökningar till Klimatklivet, så har det kommit in 22 ansökningar till länsstyrelsen.

Drivmedel är helt dominerande i ansökningarna. Dels ansöks det om att bygga ett flertal nya tankställen för biogas runt om i länet, dels vill flera företag skapa mackar för skogsdieseln HVO.

De nya mackarna vill ha bidrag på 45 miljoner kronor.

För HVO, bränsle som görs av skogen, är det i Vimmerby, Kalmar och Västervik som det planeras nya tankställen.

Skogsbränsle: Invigning av HVO-tank i Blekinge.
Foto: Mattias Mattisson
Skogsbränsle: Invigning av HVO-tank i Blekinge.

Fordonsgas Sverige söker de stora pengarna för tankstationer i Oskarshamn, Mönsterås och Vimmerby. En stor station som den i Vimmerby beräknas spara atmosfären koldioxidutsläpp på 2 000 ton per år.

Även en ny aktör, holländska Orangegas vill slå sig in på svenska marknaden med bland annat en biogasmack vid Triangeln i Borgholm.

Orangegas har i dag 150 tankställen i Tyskland och Holland. Den i Borgholm är den första i Sverige, men man vill bygga fler. De framhåller att den här macken ska ha en kapacitet på 1,1 miljoner kilo per år, och varje år minska utsläppen med 1,6 ton koldioxidekvivalenter.

En lokal biogasjätte, More biogas, finns också med bland de som söker pengar. De planerar nu att förbättra sin anläggning i Läckeby så att man kan mata in en väldig massa mer fastgödsel, framför allt 3 000 ton per år av den energirika spillningen från kycklingar, som sedan kan bli biogas. Produktionsökningen beräknas till fyra gigawattimmar. Koldioxidutsläppen kan på detta sätt minska med 2 000 ton per år.

I dag kan man tanka biogas i Kalmar, Mörbylånga, Läckeby, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik.

Bevattning av en åker.
Foto: Lasse Ottosson
Bevattning av en åker.

Många stora ansökningar handlar också om bevattning. Ett av företagen som ansöker om pengar är Lindhs djur och natur i Högsby.

Förutom mjölkdjur och tjuruppfödning odlar man vall och majs på 600 hektar. Deras dieseldrivna bevattningspump används 100 dagar per år och drar 200 liter diesel per dygn.

Med en elektrisk pump sparar man 20 kubikmeter diesel per år, och man kan med elen minska utsläppen med 33 ton koldioxid per år.

Flera kycklingstallar söker också stöd. Till exempel Stranda kyckling uppger att de skulle minska utsläppen med 900 ton koldioxid om de bytte oljan mot fliseldning.

Det är en stor investering. Bara flispannan kostar 4,7 miljoner. Sedan ska det byggas kulvert och flisförråd för ungefär 2,5 miljoner kronor.

Utan stöd lönar det sig inte, menar företaget.

Fakta

Ansökningar till Klimatklivet

Nybro kommun. Byte av belysning till LED på GC-bana. Söker 6,6 miljoner kronor, total kostnad 13,2 miljoner.

Nybro kommun. Utbyggnad GC-bana Norra Esplanaden samt byte till bredare bro. Söker 2,2 miljoner kronor, totalkostnad 4,4 miljoner.

Energifabriken AB – Tankställe för biodrivmedel HVO i Vimmerby kommun. Söker 819 000 kr i stöd (65 % av total investering).

Energifabriken – Tankställe för biodrivmedel HVO i Kalmar kommun. Söker 715 000 kr (65 % av totalkostnaden).

Axelssons i Aby – Energikonvertering till eltruck. Söker 130 000 kronor, total kostnad 500 000 kronor.

OKQ8 – HVO tillgängliggörs på bensinstation i Västervik. Söker 150 000 kronor. Total kostnad 300 000 kronor.

Christinelunds gård, Kalmar. Klimatsmart fossilfri och energieffektiv bevattning. Söker 308 100 kronor, total kostnad 474 000 kronor.

Keith & Son Åkeri, Kalmar. Inköp av biogaslastbilar. Söker 350 000 kronor. Total kostnad 500 000 kronor.

Rex maskinfinansiering, Hultsfred. Konvertering till pelletspanna. Söker 390 000 kronor, totalkostnad 600 000 kronor.

Stranda kyckling, Mönsterås. Fossilfri och energieffektiv bevattning. Söker 336 960 kronor, totalkostnad 518 400 kronor.

Stranda kyckling, Mönsterås. Fossilfri uppvärmning av kycklingstallar. Söker 4 470 000 kronor från Klimatklivet, 2 248 000 från annat håll. Investerar 500 000 kronor själv.

Fordonsgas Sverige. Vill bygga tankstation för fordonsgas i Oskarshamn. Söker 16,611 miljoner kronor, totalkostnad 23 730 000 kronor.

Henrik Östersten, Edsbruk. Värmeväxlare i slaktkycklingstallar. Söker 1 985 058 kronor, totalkostnad 2 837 058 kronor.

Norrstävlö Gård, Läckeby. Ny ventilation i slaktkycklingstall. Söker 52 000 kronor, totalkostnad 1 408 000 kronor.

Ebbetorps gård, Kalmar. Värmeväxlare i kycklingstall. Söker 723 000 kronor, totalkostnad 1 205 000 kronor.

Aimo Park Sweden. Två ladduttag i Kalmar. Sökt stöd 25 000 kronor, totalkostnad 50 000 kronor.

More Biogas, Läckeby. Rötningsanläggning ska förbättras för att kunna ta emot mer kycklinggödsel. Söker 2 544 000 kronor, totalkostnad 3 914 000 kronor.

Fordonsgas Sverige. Tankstation biogas i Mönsterås. Söker 4,2 miljoner kronor, totalkostnad 6 miljoner.

Fordonsgas Sverige. Tankstation biogas i Vimmerby. Söker 16 611 000 kronor, totalkostnad 23 730 000 kronor.

Orangegas Sverige. Biogasmack i Borgholm. Söker 5,74 miljoner kronor, totalkostnad 8,2 miljoner.

Melvino Fastigheter, Oskarshamn. Bergvärme i hyreshus. Söker 125 000 kronor, totalkostnad 250 000 kronor.

Lindhs djur och natur, Högsby. Fossilfri bevattning. Söker 226 200 kronor från Klimatklivet och 121 800 kronor från annat håll.

Totalt 65 321 000 kronor.

Visa mer...