Birgittakyrkan behöver renoveras för miljoner

Funkabo Artikeln publicerades
Murverket är skadat och Birgittakyrkan behöver renoveras för över fem miljoner kronor.
Foto: Karin Asmundsson
Murverket är skadat och Birgittakyrkan behöver renoveras för över fem miljoner kronor.

Det har läckt in vatten och tidigare i våras gjordes två akuta renoveringar på Birgittakyrkan. Nu söker pastoratet tillstånd från länsstyrelsen för ett stort antal åtgärder.

Ansökan gäller tillstånd för yttre renovering av murkrön, plåttak, vapenhus, klocktorn med mera.

Efter de två akuta renoveringen söker man nu tillstånd att renovera resterande murkrön.

På väggen upp mot orgelläktaren finns en stor fuktfläck.
På väggen upp mot orgelläktaren finns en stor fuktfläck.

– De akuta renoveringarna fick vi göra utan tillstånd, säger Per-Ola Hall som är chef för fastighetsverksamheten.

Skadorna har lett till betydande fuktproblem inne i kyrkorummet, och det finns två stora fläckar på väggarna.

– Vi gör inget åt dem innan vi vet att fukten vandrat ut. Det ska fungera i teorin, men vi är inte hundra procent säkra.

Dessutom har färgen flagnat, eftersom den ursprungliga kalkfärgen målats över med en annan färgtyp.

I höstas inspekterades murkrön, tak och fasader.

Det finns akuta skador i murkrönet i form av sprucken blyplåt, frostsprängda fogar och lösa tegelstenar. Utvändigt ska lösa stenar ska plockas bort och återmuras och skadade fogar rensas.

Rostskadade profiler vid glaspartierna ska lagas eller byts, plåttaket ska rengöras från rost, lagas och målas.

Kyrktuppen ska tas ner, lagas och rengöras, förgyllas och sättas på plats igen.

Målet med renoveringen är att skydda besökarna och säkra medarbetarnas arbetsmiljö och säkra byggnadens genom att hindra fuktinträngning, och att i möjligaste återställa Birgittakyrkans exteriör i ursprungligt skick.

– Kyrkan byggdes 1974, det var en speciell tid. Man har blandat nya och gamla material och det är inte så underligt att det blivit skador.

Någon fara för att hela konstruktionen rasar finns det inte, säger han.

– Det finns en fuktskada vid en av balkarna i taket. Vi har haft en professor i konstruktion som besiktigat, och som säger att det inte är npgn fara.

Kalkylen för renoveringen är på drygt fem miljoner kronor.

– Vi budgeterar för hela summan, men siktar på att få bidrag från stiftet.

Birgittakyrkan bedöms ha ett hög kulturhistoriskt värde. I maj 2014 hade länsstyrelsen en rad anmärkningar på åtgärder som utförts utan tillstånd, bland annat hade predikstolen tagits bort. Den är fortfarande inte återfunnen. Länsstyrelsen hade också anmärkningar på att altaret var skadat, att golvet lagats med felaktigt material och att det fanns lösa stolar i kyrkorummet.

Fakta

Birgittakyrkan

Birgittakyrkan uppfördes 1973-1974 efter ritningar av Ove Hidemark. Den är tänkt att likna en gammal borg vars ruin man byggt en ny kyrka på. Kyrkan är uppförd i rätt tegel. Takkonstruktionen bärs upp i formen av ett stort kors. I taket har Pär Andersson målat en himmel med moln, regnbåge och sol, han har också gjort gobelängen i korset med motivet med ett lamm med segerfana.

Visa mer...