Blöjbråk i Stockholm kan ge gratisblöjor i Kalmar

Kalmar/Värmdö Artikeln publicerades
Både förvaltningsrätten och kammarrätten anser att blöjor på förskolor och hos dagmammor ska bekostas med skattemedel.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Både förvaltningsrätten och kammarrätten anser att blöjor på förskolor och hos dagmammor ska bekostas med skattemedel.

Ska föräldrar själva bekosta blöjorna deras barn använder på förskolan eller hos dagmamman? Den frågan har orsakat ett bråk som drivits hela vägen upp till Högsta förvaltningsrätten.

I skärgårdskommunen Värmdö i Stockholms län bekostar kommunen de blöjor som barnen inom barnomsorgen förbrukar. För ett år sedan upptäcktes dock att en privat förskola i kommunen krävde att föräldrarna själva skulle ta med blöjor till sina barn, rapporterar Dagens nyheter.

Värmdö kommun hotade den privata förskolan med ett vite om inte gratisblöjor infördes, vilket fick förskoleföretaget att ta frågan till förvaltningsrätten – som gav kommunen rätt. Förskolor i kommuner där det finns maxtaxa ska ge barnen blöjor, annars bryter de mot skollagen, menar förvaltningsrätten.

Förskoleföretaget nöjde sig emellertid inte utan tog frågan vidare till kammarrätten, som även den anser att kommunen har rätt. Rätten motiverade beslutet med att blöjor är en förutsättning för att barnen ska kunna delta i förskolornas verksamhet – därmed ska de vara gratis.

Nu har förskoleföretaget överklagat blöjstriden till Högsta förvaltningsdomstolen. Om de ger prövningstillstånd och fattar ett beslut i frågan så kommer beslutet bli prejudicerande och därmed gälla Sveriges samtliga kommuner. Förskoleblöjorna kan därmed bli gratis i hela Sverige.

I bland annat Kalmar och Oskarshamns kommuner måste föräldrarna i dag själva stå för sina barns blöjor. En ändring skulle innebära merkostnader.

– Vi har inte räknat själva på vad det skulle kosta men det har Karlskrona gjort, säger Emad Soukiyh, administrativ chef vid Utbildningsförvaltningen.

– Karlskrona är ungefär lika stora som oss och de kom fram till att kostnaden skulle hamna i häraden två till tre miljoner kronor om året.

Högsta förvaltningsdomstolen har ett halvår på sig att meddela om de ger prövningstillstånd eller inte och därefter inleds processen. Tidigast till våren går det därmed förvänta sig en lösning på blöjbråket.

– Om det beslutas om gratisblöjor så är det så och då får vi titta på hur vi löser kostnadsfrågan då, säger Lasse Johansson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Men det är klart att de pengarna måste tas någon annanstans ifrån. Vi har inte två-tre miljoner som ligger och skräpar någonstans.

Vad anser du om åsikten att blöjor ska vara gratis då de är ett krav för att barnen ska kunna ta del av barnomsorgen?

– Jag har inte någon politisk åsikt om blöjorna ska vara gratis eller inte. Men rent privat tycker jag att föräldrar ska se till att barnen har med sig grejer så att de klarar dagen: kläder, ombyte, regnkläder och ett gäng blöjor.

– Det har varit så rätt länge och ingår väl lite i det som barnen alltid har med sig, oavsett om de är hemma eller på förskola. Men som sagt, blir det en dom så får vi förhålla oss till den då.