Bostadsinbotten i Kalmar kommun har minskat radikalt

Kalmar Artikeln publicerades

De senaste tre åren har bostadsinbrotten i Kalmar kommun minskat med hela 46 procent.

– Det är glädjande att siffrorna går ner, sen är så klart varje inbrott besvärande, säger Peter Lagerström, vikarierande lokalpolisområdeschef i Kalmar.

– Otryggheten och intrånget i sin personliga sfär skapar djupa sår, säger Peter Lagerström, vikarierande lokalpolisområdeschef i Kalmar.
Foto: Lindah Tisjö
– Otryggheten och intrånget i sin personliga sfär skapar djupa sår, säger Peter Lagerström, vikarierande lokalpolisområdeschef i Kalmar.

Vad beror minskningen på?

– Det har att göra med flera faktorer, men framför allt beror det på långsiktigt och brottsförebyggande arbete, säger Peter Lagerström.

Vad innebär brottsförebyggande arbete?

– Det handlar om att polisen kan göra en del, men samverkan är nyckelordet. Att få ihop alla organisationer och hitta en gemensam riktning. Det kräver också ett medborgarintresse; hur kan jag skydda mig själv, säger han.

Lite mer konkret menar Peter Lagerström att initiativ som trygghetsvandringar och grannsamverkan skapar en minskad brottslighet och en ökad trygghet.

Är högtider som påsk extra utsatta?

– Det kan de vara. Framförallt så är det många som kommer tillbaka till sina fritidshus och kanske upptäcker att det har varit inbrott, säger han.

Hur skyddar man sig?

– Sociala kontroller är jätteviktigt, att man håller utkik efter avvikande personer eller bilar i trakten till exempel, men också de tekniska lösningarna som larm på fastigheten och märk-DNA är viktiga, säger Peter Lagerström.