Brand på slottet - skräcken för brandkåren

Kalmar slott Artikeln publicerades
Kalmar slott.
Foto: Lina Watanen
Kalmar slott.

Räddningstjänsten i Kalmar fasar för en brand på Kalmar slott. Riskerna har blivit extra aktuella efter förödelsen av Notre-Dame i Paris. I en riskinventering i början av 2000-talet slog brandkåren larm om att det skulle bli svårt att rädda slottet vid en brand. Riskerna togs på allvar och nu har slottet installerat ett eget brandbekämpningssystem.

Brandingenjören Frida Ceasar vid räddningstjänsten i Kalmar berättar att ett släckningsarbete på slottet skulle innebära en mycket komplicerad insats.

– Vi kommer ju inte in på inre borggården med bilarna. Men fastighetsägaren, Statens Fastighetsverk, arbetar aktivt med brandskyddet och har en egen, numera förstärkt, ledning från Slottsfjärden. Det finns också en extern pump på plats som bara används vid eventuell brand.

– Det har installerats ett sprinklersystem på vindarna, som är ett mycket kritiskt område vid en eventuell brand.

De äldsta delarna av slottet är nästan lika gamla som grunderna på Notre-Dame. Och även om konstruktionen ser ut att vara gediget byggd av obrännbar sten finns det ändå massor med trä som kan brinna.

– Det finns stora mängder brännbart material på slottet, säger Frida Ceasar. Men det är positivt att fastighetsägaren valt att inte ha stora förråd av sådant på olämpliga platser.

En av de stora riskerna är den traditionella julmässan på slottet som, enligt arrangören sker i ”facklornas sken”. Då kommer det in en stor mängd externa aktörer på slottet med elektrisk utrustning som kan innebära risker.

– Levande ljus inomhus är förbjudet och vi kontrollerar all elektrisk utrustning, säger Tommy Josefsson, intendent på slottet. Men julmarknaden är en risk, det måste man vara medveten om.

Slottet är nummer ett på brandkårens lista, tvåa är domkyrkan och sedan kommer de många andra kulturmärkta byggnaderna på Kvarnholmen.

Kontraktsprosten Peter Wänehag berättar att det gjorts stora insatser för att förbättra säkerheten i Kalmar domkyrka.
Foto: Tomas Königsson
Kontraktsprosten Peter Wänehag berättar att det gjorts stora insatser för att förbättra säkerheten i Kalmar domkyrka.

Domkyrkan genomgick en stor renovering nyligen, och kontraktsprosten Peter Wänehag säger att brandsäkerhet då var ett av de områden prioriterades.

– Vi har ett sprinklersystem i hela kyrkan och även en backup i form en pump i källaren. Det finns också direktlarm till brandkåren.

– Jag vågar påstå att vi gjort ett mycket grundligt arbete när det gäller säkerheten. Sedan kan det förstås hända saker ändå, men jag känner mig trygg i att vi gjort vad vi kunnat

Även bänkinredningen och de textilier som används i 1600-talskatedralen har brandsäkrats.

Men även om de stora domkyrkorna och byggnader med extra stort kulturhistoriskt värde har brandsäkrats är läget inte lika gynnsamt för stiftets alla 293 kyrkobyggnader som skyddas av kulturminneslagen.

Mikael Glimsjö är fastighetsingenjör på stiftet.

– Sprinklersystem är mycket dyrt, säger han. Och man ska veta att när de utlöses blir mycket i kyrkorna förstört av vattnet. Vi gör en bedömning av nyttan med sprinkler i förhållande till brandkårens inställelsetid.

Mikael Glimsjö menar att risken för brand är störst när kyrkan är tom och det inte finns någon tillsyn. Så var fallet i den största kyrkobranden i vårt område, när Ryssby kyrka brann ner 2001.