Bridge

Kalmar Artikeln publicerades

SPF Seniorerna Lindsdal den 13/12 2017.

Tävlingen omfattade 10 par. Medel var 108 poäng. 1). Ann-Marie Andersson/Arne Andersson. 143 poäng. 2). Els-Marie Björkholm/Ebbe Sjögren. 126 poäng. 3). Rune Holm/Sven-Uno Högberg. 122 poäng. 4). Monica Samuelsson/Ingrid Olin. 116 poäng. 5). Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg. 109 poäng.