Bridge

Lindsdal Artikeln publicerades

Bridgen SPF Seniorerna Lindsdal den 27/6 2018.

Medel var 72,0 poäng

1) Ann-Marie Andersson/Arne Andersson. 89,1 poäng, 2) Els-Marie Björkholm/Ebbe Sjögren. 83,4 poäng, 3) Birgitta Johansson/Ingrid Ohlsson. 74,3 poäng, 4) Inga-Lott Håkansson/Åke Håkansson. 73,1 poäng, 5) Gunvor Haglund/Rune Haglund. 73,0 poäng.