Bridge

Linsdal Artikeln publicerades

Bridgen SPF Seniorerna Lindsdal den 8/5 2019

Medel var 110 poäng.

1) Torbjörn Stejdahl/Stig Wikström. 147 poäng. 2) Sven-Uno Högberg/Gerth Knutsson. 146 poäng. 3) Arne Svensson/Erik Stranderg. 130 poäng. 4) Per-Olof Karlsson/Åke Kristiansson. 123 poäng. 5) Gudrun Hedåkers/Annee Jansson. 116 poäng.