Bridge

Lindsdal Artikeln publicerades

Bridgen SPF Seniorerna Lindsdal den 12/6 2019

Medel var 120,0 poäng.

1) Rune Holm/Sven-Uno Högberg, 148,4 poäng, 2) Carole Molinder/Arne Svensson, 148,0 poäng, 3) Inger Simon/Jöran Kellin 144,0 poäng, 4) Ingrid Olin/Monica Samuelsson, 140,7 poäng, 5) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg, 127,6 poäng.