Bridge SPF Lindsdal

Folk i förening Artikeln publicerades

Bridgen SPF Seniorerna Lindsdal den 10 april.

Medel var 96 poäng. 1) Sven-Uno Högberg/Gerth Knutsson, 128 poäng. 2) Iris Högberg/K-G Ämtvall, 120 poäng. 3) Delades mellan paren Barbro Jönsson/Siv Mattsson och Arne Svensson/Erik Strandberg, 102 poäng. 4) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg, 99 poäng. 5) Gunvor Haglund/Rune Haglund, 95 poäng.