Bridge SPF Lindsdal

Folk i förening Artikeln publicerades

Vid spel den 24 april blev medelpoängen 72,0.

1) Torbjörn Stejdal/Stig Wikström 89,1. 2) Gunvor Haglund/Rune Haglund 81,1. 3) Iris Högberg/K-G Ämtvall 76,6. 4) Erik Strandberg/Arne Svensson 75,0. 5) Sven-Uno Högberg/Gerth Knutsson 74,3.