Bridge SPF

Lindsdal Artikeln publicerades

Bridgen SPF Seniorerna Lindsdal den 16/10 2019.

Medel var 120,0 poäng.

1) Iris Högberg/K-G Ämtvall. 150,5 poäng, 2) Inga-Lott Håkansson/Åke Håkansson. 139,6 poäng, 3) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg. 138,5 poäng, 4) Ebbe Sjögren/Stig Wikström. 137,5 poäng, 5) Arne Svensson/Erik Strandberg. 126,0 poäng.