Broddar och lunch till nya som har hemtjänst

Kalmar Artikeln publicerades
Gratis broddar ska locka till träffpunkterna.
Foto:Claudio Bresciani / TT
Gratis broddar ska locka till träffpunkterna.

Broddar, lunch och aktivitet på valfri träffpunkt, det erbjuds nya hemtjänsttagare från och med årsskiftet.

Erbjudandet som ska öka vetskapen om de möjligheter till sociala aktiviteter som erbjuds av omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundel erbjuder.

Satsningen görs för att bryta isolering och upplevd ensamhet bland kommunens hemtjänsttagare. Sveriges kommuners och landstings stora brukarundersökning brukar visa på att ett stort antal seniorer känner sig ensamma.

– Vi behöver jobba med direkta insatser för att öka känslan av inkludering och meningsfullhet. Sociala aktiviteter är en viktig del i det arbetet, säger Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden.

Det finns 18 träffpunkter för seniorer i Kalmar kommun. Träffpunkterna är mötesplatser som erbjuder stimulans och social gemenskap genom olika typ av aktiviteter.