Buller kan stoppa Attefallshus

Förlösa Artikeln publicerades
Kommunens Attefallshus för flyktingar i Påryd står numera uppställda i Förlösa.
Foto: Mats Holmertz
Kommunens Attefallshus för flyktingar i Påryd står numera uppställda i Förlösa.

Buller från tåget kan sätta P för att använda Attefallshusen som tillfälliga bostäder. Kommunen är tveksam till om de kommer att klara kraven.

Ända sedan Attefallshusen, som var tänkta att bli flyktingby i Påryd, köptes har nya ägaren försökt få till en användning för dem i Förlösa.

Första tanken var att de skulle bli arbetsbodar och omklädningsrum, men efter skarpa grannprotester styrde ägaren om tankarna till att nu försöka få ett tillfälligt bygglov för dem som bostäder.

Men det verkar svårt. Miljöhandläggaren konstaterar att det är en plats intill järnvägen. Ett tåg låter minst 80 decibel, och hur kan man då se till att ljudnivån inomhus blir under 45 decibel?

Det måste man kunna visa om det ska kunna ges bygglov.

Det finns heller ingen tystare sida där barackerna kan stå.

Det har tidigare klagats på buller i området - det är ändå ett industriområde. Man kan därför tänka sig att det flyttar in någon bullrig ny hyresgäst, helt enligt detaljplanen.

Samma problem som det var i Påryd, med DDT i marken, räknar man dock inte att det är här. Det mest farliga här är det tidigare sågverket med doppning, men det låg på andra sidan järnvägen.

Platsen där Attefallshusen skulle stå i Påryd hade inga rester efter garveriet, men däremot hade någon senare lagt ner DDT i marken.
Foto: Anders Johansson
Platsen där Attefallshusen skulle stå i Påryd hade inga rester efter garveriet, men däremot hade någon senare lagt ner DDT i marken.