Bunkern kan bli plats för begravningar

Kalmar Artikeln publicerades
 Under kalla kriget var bunkern vid Norra kyrkogården en del av försvaret av Kalmar län.
Foto: Helen Edvall
Under kalla kriget var bunkern vid Norra kyrkogården en del av försvaret av Kalmar län.

Bunkern Henrik vid Norra kyrkogården kan användas som serverhall. Eller kontor. Eller begravningsverksamhet. Det framgår av förslaget till detaljplan för området.

Anläggningen får inte vara störande för begravningsverksamheten eller nyttjas för gravsättning. Taket ovanför anläggningen ska kunna användas som ceremoniplats. Alla yttre ändringar av anläggningen ska smälta in med kyrkogårdsmiljön, och karaktären av en växtbeklädd kulle ska finnas kvar. Under kalla kriget var bunkern under kullen strax norr om Norra kyrkogården ett viktigt nav i försvaret av Kalmar län.

Syftet med planen är att reservera och säkerställa mark för att utvidga kyrkogården, som ska ha karaktären av en Skogskyrkogård. Då kan ett flertal äldre träd sparas.Kyrkogården tillåts även att utvidgas på markremsorna vid sidan av Norra vägen och Kungsgårdsvägen. Dessa ytor ska användas som en grön buffertzon mot kyrkogården. Det blir e ingen större ändring jämfört med idag, förutom att marken byter ägare, men kyrkan får full rådighet över att planera entréerna till begravningsmarken och kommunen får lägre driftskostnader.

För Jacob Smålännings gata möjliggörs en breddning för en framtida gång- och cykelväg, vilket ligger i linje med kommunens projekt att se över och planera för säkra skolvägar och åtgärda så kallade ”missing links”.

I takt med befolkningsökningen ökar också behovet av begravningsplatser. Norra kyrkogården har utvidgats i flera etapper. I nuläget är det brist på gravmark för de muslimska gravkvarteren.

Nu ska förslaget till detaljplan ut på samråd. Tidsplanen är att planen kan antas under första kvartalet nästa år