Busslinjer dras in när bränslet blir dyrare

Kalmar län Artikeln publicerades
Länstrafiken planerar att lägga ner flera bussturer för att minska utgifterna.
Foto: Pia Olofsson
Länstrafiken planerar att lägga ner flera bussturer för att minska utgifterna.

Länstrafiken, KLT, tvingas dra in busslinjer när bränslepriserna ökar. För att klara budgeten föreslås omfattande förändringar i tidtabellerna mitt under gällande trafikår.

(Artikeln har uppdaterats med mer information om hur ökade bränslepriser påverkar Länstrafikens beslut att föreslå indragna busslinjer.)

Bland annat läggs 18 närtrafikturer i Kalmar ner. Centrumlinjer försvinner i Oskarshamn och Västervik.

Länstrafiken har skrivit kontrakt på omkring en halv miljard för all busstrafik i Kalmar län. Enligt avtalen justeras priset årligen genom en omfattande indexkorg där ett stort antal parametrar som påverkar priset placeras. Det handlar om bland annat personal-, bränsle- och kapitalkostnader.

Länstrafikens totala budget är på ungefär en miljard.

Bara en liten justering får stora ekonomiska konsekvenser när det handlar om så stora belopp. 1 procents uppskrivning ger 5 miljoner i ökade kostnader, 2 procent ger 10 miljoner och så vidare.

Av Länstrafikens samtliga bussar går 60 procent på biogas. Resten använder den miljövänliga HVO-dieseln, som tillverkas av olika restprodukter som slaktavfall, vegetabiliska oljor och fiskolja.

När det nya 10-åriga bussavtalet började gälla i augusti 2017 var kravet att fordonen skulle använda fossilfria bränslen. Biogas prioriterades, men eftersom det fanns dåligt med tankställen fick de bussar som går i länets inland använda HVO-dieseln.

Efterfrågan på HVO-diesel har ökat kraftigt på senare år och priserna har rusat i höjden. Det är detta som gör att Länstrafiken befarar att de nya indexberäkningar som görs av bussavtalen kommer att innebära höjda kostnader.

– Indexet är inget vi styr över, säger KLT:s ekonomichef Anna Nyström. Men vi är oroliga över vad det kan bli för något utfall. Man kan säga att de tidtabellsjusteringar vi nu föreslår är ett sätt att möta det som kan bli ordentligt ökade kostnader.

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Länstrafiken.
Foto: Ulrika Bergström
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Länstrafiken.

Förändringarna i tidtabellerna föreslås gälla från den 15 juni.

Enligt det förslag till beslut som trafikdirektören Karl-Johan Bodell lämnat till politikerna i Kollektivtrafiknämnden ligger förändringarna inom ramen för gällande Trafikförsörjningsprogram.

Normalt sker trafikförändringarna vid ordinarie årsskifte i december, varje år. Men eftersom kostnadsutvecklingen 2018 var akut med kraftigt höjda index och det finns en farhåga om liknande utveckling nu vill trafikdirektören ha fria händer till akuta åtgärder.

– Förslaget omfattar reducering av linjetrafik buss och närtrafik på delar i trafiken som har mycket lågt resande, menar Karl-Johan Bodell. Vidare föreslås justeringar som innebär att trafik glesas ut eller en tur dras in morgon eller kväll. Alla justeringar har mycket lågt resande.

I förslaget ingår den nedläggning av tågtrafiken mellan Oskarshamn och Berga, som tidigare presenterats och de expressbussar upp till Norrköping som ersätter denna.

Här är de förändringar som föreslås:

Linje 327. Linjen dras in. Hultsfred-Eksjö. Har haft 1-3 resenärer per tur.

Linje 71. Linjen ändras på grund av nedläggningen av 327.

Linje 10. Centrumlinje Västervik. Linjen dras in lördagar (7 turer)

Linje 710. Centrumlinje Oskarshamn. Linjen dras in lördagar (7 turer)

Linje 133/134/135. Emmaboda. Vissa turer mot Xylem är sammanslagna eller borttagna på grund av för lågt resande.

Linje 155. Kvällsturer Oskarshamn-Högsby. Läggs ner.

Linje 159. Tidig morgontur Berga-Högsby. Läggs ner.

Linje 164. Mönsterås-Blomstermåla. Lördag-söndag läggs ner.

Linje 421/422. Närtrafik Kalmar stad. 18 turer läggs ner. Påverkar 40-50 resande per lördag. Men de bedöms ha ”hyfsad” tillgång till övrig stadstrafik.

Linje 404. Kalmar Färjestaden. Utglesning av turerna vardagar 9-14.

Närtrafiken. En resmöjlighet per dag dras in. Idag finns 3-4 och enligt trafikförsörjningsprogrammet är lägsta nivå 1 resmöjlighet.