Byggbodar i Berga får sättas upp

Berga Artikeln publicerades

Det finns ingen anledning att stoppa ett tillfälligt lov för Kalmar Vatten att ställa upp sina bodar vid Björnvägen, menar länsstyrelsen.

Det är flera grannar som klagat på Kalmar Vattens planer att ställa upp byggbodar i korsningen Stora och Lilla Björnvägen i samband med arbeten på vatten- och avloppsnätet.

De menar att sikten skyms och det blir mer trafik.

Länsstyrelsen, som tittat på fallet, menar att det absolut inte kan bli tal om ett permanent bygglov, men att det pågår arbeten här och bodar ställs upp under en begränsad tid är helt i sin ordning.