Bygglov för fem Attefallshus rivs upp

Förlösa Artikeln publicerades
Kommunens Attefallshus för flyktingar i Påryd hamnade i Förlösa.
Foto: Mats Holmertz
Kommunens Attefallshus för flyktingar i Påryd hamnade i Förlösa.

Det var fel att säga ja till Attefallshusen i Förlösa. De fem husen som skulle ha blivit flyktingby i Påryd lever återigen osäkert.

Det var i november som Kalmar kommun sa ja till att de fem husen skulle få ställas upp i Förlösa.

Husen hade från början köpts in för att bli en ny bostad åt flyktingar i Påryd. Men efter många långa turer var planerna att sätta upp dem där tvungna att skrotas.

Flyktingströmmen var över och husen som kommunen köpt för två miljoner kronor skulle nu säljas. De stod ännu kvar på sågen i Tvärskog.

Attefallshus när de står och väntar på sågen i Tvärskog för flytt till Påryd.
Foto: Anders Johansson
Attefallshus när de står och väntar på sågen i Tvärskog för flytt till Påryd.

Köparen var från Förlösa, och kommunen förlorade en miljon på affären. Nya ägaren planerade att sätta upp bodarna på sin fastighet och använda dem som byggbodar för industriändamål.

Sammankopplade med skärmtak och plank skulle de fungera som kontor, matrum, omklädning och lager.

Eftersom det fanns kök och toaletter skulle de bli ett bra komplement till den industribyggnad som redan fanns där.

Grannarna var inte strålande glada. Tio av dem överklagade beslutet.

De menade att byggnaderna låg för nära tomtgränsen och det fanns också tveksamheter ut brandsäkerhetssynpunkt, menade de.

Länsstyrelsen beslutade i mars att stoppa ärendet tills det avgjorts, och ägaren skulle få yttra sig.

Det har han inte gjort.

Eftersom samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat motivera varför man fattade ett beslut som detta, upphäver därför länsstyrelsen beslutet och kommunen får nu chans att fatta ett nytt beslut.