Stensö camping söker bygglov innan planen för stugorna avgjorts

Stensö Artikeln publicerades
Stensö Camping ägs sedan några år av Nordic camping och heter formellt Nordic camping Stensö numera.
Foto: Ulrika Bergström
Stensö Camping ägs sedan några år av Nordic camping och heter formellt Nordic camping Stensö numera.

Innan domstolen ens avgjort målet med planen för Stensöstugorna ansöker nu Nordic Camping om att få bygga de 90 nya stugorna.

Nordic camping förklarar att de hoppas att överklagandet av planen inte tas upp av hovrätten.

Det var för ett par månader sedan som sista striden om stugorna startade, när detaljplanen för Stensös campingstugor överklagades till miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Den plan som tagits fram ger rätt att bygga 90 vinterbonade stugor. 20 av dem kan vara 45 kvadratmeter, 40 av dem 35 kvadratmeter stora och 15 av dem får vara 30 kvadratmeter.

I överklagandet menas att de 90 bostäderna kan anses vara permanentbostäder, eftersom man kan bo i dem året runt. Och det i ett område som är nära att vara ett naturreservat.

Ritningar för stugorna som lämnats in i samband med bygglovet.
Ritningar för stugorna som lämnats in i samband med bygglovet.

Kommunen sa redan i juni 2017 ja till planen, men sedan överklagandes den.

Under resans gång visade det sig att länsstyrelsen hade synpunkter på hur planen hanterat badplatsen. Till slut upphävdes strandskyddet, men inte lika mycket som kommunen ville.

När bygglovet kom in till kommunen höjdes ögonbrynen på samhällsbyggnadskontoret, eftersom de inte såg någon godkänd detaljplan. Och hur påverkas strandskyddet? frågade bygglovschefen sina kollegor.

Beskedet var mycket riktigt att planen är överklagad, och rekommendationen var att inte ge några lov.

– Det har redan gjorts en del som är på gränsen. Eftersom just byggrätten för större stugor har ifrågasatts i överklagandet känns det inte lämpligt att ge lov innan planen vunnit laga kraft, skrev kollegorna.

Kommunen har nu gett Nordic Camping två alternativ: Ett är att söka bygglov enligt den nya planen, under förutsättning att den går igenom. Det andra är att söka strandskyddsdipens och söka bygglov utan detaljplan.

Nordic Camping väljer att söka lov enligt detaljplanen och vänta på att den går igenom. De hoppas på att överklagan inte tas upp.