Chef på landstinget tog ut pengar utan att redovisa

Kalmar län Artikeln publicerades
En enhetschef tog ut pengar i olika bankomater med landstingets kort, utan att redovisa vad pengarna skulle användas till.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
En enhetschef tog ut pengar i olika bankomater med landstingets kort, utan att redovisa vad pengarna skulle användas till.

Landstinget anlitar externa granskare av bokföring och redovisning. Detta sedan en enhetschef på landstinget tagit ut 90 000 kronor under en fyraårsperiod utan att redovisa, vilket P4 Kalmar kunde avslöja på måndagsmorgonen.

Enheten inom landstinget som de externa granskarna ska undersöka är Svenska Palliativregistret. Detta är ett kvalitetsregister som registrerar och undersöker vården under slutskedet av vårdtagares liv, vilket sedan samlas på ett nationellt plan för att kunna förbättra vården.

Det finansieras statligt och har landstinget som huvudman, vilket innebär att det måste följa landstingets regler för bokföring och ekonomisk redovisning.

P4 Kalmar kunde under måndagsmorgonen avslöja hur en enhetschef för Svenska Palliativregistret under flera års tid tagit ut upp till 90 000 kronor från ett kontokort utställt på Landstinget i Kalmar län. I radions granskning framgår att chefen vid ett tillfälle tagit ut över 17 000 kronor under en månad från olika bankomater. Allt utan att registrera vad pengarna gick till.

– Jag ser allvarligt på det som uppmärksammats och har därför beslutat att anlita externa granskare för en grundlig revision av verksamheten, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson i ett pressmeddelande.

Fakta

Svenska Palliativregistret

...är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

Källa: palliativ.se

Visa mer...