Chefen: ”Olyckligt att mejlet gick ut vid den tidpunkten”

Kalmar Artikeln publicerades
Hillevi Österbo är verksamhetschef i Kalmar kommun och ytterst ansvarig för integrationsenheten.
Foto: Mats Holmertz
Hillevi Österbo är verksamhetschef i Kalmar kommun och ytterst ansvarig för integrationsenheten.

Det var olyckligt att mejlet om att den erfarne integrationsarbetaren skulle sluta gick ut vid den tidpunkten, säger Hillevi Österbo, verksamhetschef i Kalmar kommun. Hon menar att det berodde på högt arbetstempo.

– Högt tempo är ingen ursäkt, men det är en förklaring, säger hon. På eftermiddagen samlade vi alla anställda och höll en information.

Att samma enhetschef tio minuter senare skickade ut att glatt meddelande om sin semester är emellertid inte så märkligt, tycker hon.

– Det är en mycket stor produktion av mejl på vår avdelning och de två sakerna hade inte med varandra att göra.

Jonas Sverkén, förvaltningschef.
Foto: Lotta Zaar
Jonas Sverkén, förvaltningschef.

Efter utköp och och uppgifter om konflikter i arbetet med integration i Kalmar ber förvaltningschefen Jonas Sverkén oss att träffa honom och Hillevi Österbo på stadshuset.

De menar att avdelningen vuxit mycket och att man nu håller på att få ihop de olika delarna på ett väl fungerande sätt.

Att det skulle vara kaos och turbulens håller de inte alls med om.

– Det tar en stund innan arbetet får effekt och processerna fungerar, men nu finns det inga stora problem.

Det har varit utköp av erfarna medarbetare på enheten för integration, trots att det behövs fler som jobbar med frågorna. Vad är förklaringen till det?

– Vi kan inte gå in på enskilda personer. Men det har gjorts överenskommelser och i vissa fall handlar det om pensioner, säger Hillevi Österbo.

Men är det väl användning av skattebetalarnas pengar att betala lön till medarbetare som jobbat lång tid, för att de inte ska komma till jobbet?

– Det är förstås ingen önskvärd situation. Men ibland är det ändå den bästa lösningen, säger Jonas Sverkén.

Det finns uppgifter om att släktingar och vänner anställts istället, vad säger ni om det?

– Alla våra anställningar har baserats på kompetens, och vi har en rekryteringsprocess som ska följas. Att vänner och släktingar kan bli föremål för anställning är fullt möjligt men då måste kompetenskrav matchas.

Det sägs att utlandsfödda förbigås, när chefsjobb ska tillsättas på enheten. Kommentar till det?

– Det stämmer helt enkelt inte. Vi är den enhet i kommunen som har högst andel utlandsfödda anställda. Men också det baseras på kompetens. Mångfald är bra för vårt arbete.

Det talas om härskartekniker och uteslutningssystem.

– Det förstår jag inte alls. Tvärtom visar våra medarbetarenkäter en positiv utveckling på många av de indikatorer som undersöks.

Det sägs att det finns en önskan från politiken om de personalförändringar som nu görs. Har ni talat med ansvarigt kommunalråd Dzenita Abaza om detta?

– Jag träffar politikerna regelbundet för att tala om verksamheten och då har vi också talat om olika namn och professioner som kan hjälpa oss i arbetet. Men det handlar inte om några möten med syfte att diskutera olika personalärenden.

Finns det något ni kunde hanterat på ett annat sätt i det här fallet?

– Det är aldrig bra när medarbetare slutar med en dålig bild av sin arbetsgivare. På det sättet har vi alltid något att lära oss och att bli bättre, säger Jonas Sverkén.

Kommunalrådet Dzenita Abaza (S).
Foto: SUVAD MRKONJIC
Kommunalrådet Dzenita Abaza (S).

Politiskt ansvarigt kommunalråd är Dzenita Abaza (S). Hon förnekar bestämt att det funnits någon politisk styrning bakom utköpet av den erfarne integrationsarbetaren.

Abaza är också ordförande i kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad.

– Jag kan helt ärligt säga att jag inte känner till något om detta. Jag sitter i stadshuset och enhetens verksamhet sker i deras lokaler, säger hon.