CIS flyttar från Valfisken till universitetets bibliotek

Kalmar Artikeln publicerades
Här kommer det ges plats för 525 elever.
Foto: Lotta Zaar
Här kommer det ges plats för 525 elever.

Hösten 2021 kommer friskolekoncernen CIS att flytta in där universitetsbiblioteket finns nu. Både gymnasiet och högstadiet lämnar de nuvarande lokalerna i kvarteret Valfisken.

Vid en pressträff på fredagen berättade CIS ledning om sina planer. Fastighetsägaren LW var också med.

Linnéuniversitetet ska lämna lokalerna i februari 2021 för att flytta ner till hamnen. LW Fastigheter har alltså ett halvår på sig att bygga om biblioteket för att rymma Västra skolan och CIS.

CIS utvecklingschef Mattias Mild och vd Tomas Eriksson tillsammans med LW Fastigheters ägare Lars Wärnberg.
CIS utvecklingschef Mattias Mild och vd Tomas Eriksson tillsammans med LW Fastigheters ägare Lars Wärnberg.

– Vi kommer att ha två skolor i en byggnad, säger CIS vd Tomas Eriksson.

Högstadiet och gymnasiet kommer att ha ingångar från varsin sida av byggnaden. I Västra skolans del kommer det att finnas salar för NO, slöjd, musik och bild. I CIS del kommer elevhälsan och utrymme för hemkunskap att finnas. Matsal kommer att finnas ”i området”.

– Vi kallar det hellre för elevrestaurang, säger utvecklingschefen Mattias Mild. Där förväntas eleverna bete sig som gäster.

Här kommer gymnasieskolan att ha sin ingång.
Här kommer gymnasieskolan att ha sin ingång.

Idag har CIS och Västra skolan 350 elever. Efter flytten är det tänkt att elevantalet ska öka.

– Totalt finns plats för 525 elever, säger Tomas Eriksson.

I de nuvarande lokalerna i Valfisken har Västra skolan haft för lite plats.

– Det blev inte som vi tänkt oss.

Innanför ingången kommer det att finnas ett elevfik.
Innanför ingången kommer det att finnas ett elevfik.

Mattias Mild betonar att lokalerna ska fungera även om pedagogiken förändras.

– Det ska finnas olika studiemiljöer för modernare arbetssätt. Lokalerna ska möta framtidens behov.

Västra skolan kommer att ha sin ingång mot Stagneliusgatan.
Västra skolan kommer att ha sin ingång mot Stagneliusgatan.

Men även i fortsättningen kommer det att behövas klassrum. LW Fastigheter kommer att ägna våren och sommaren 2021 till att bygga dessa samt ett antal grupprum.

– Det blir en omfattande ombyggnad, säger vd Anders Jalmander som inte vill ange någon totalkostnad. Det kostar att följa alla regler för tillgänglighet och ventilationen ska dras. Men vi har gott om tid att förbereda arbetet.

Anders Jalmander, vd på LW Fastigheter.
Anders Jalmander, vd på LW Fastigheter.

På utsidan kommer universitetsbiblioteket att vara sig likt.

– Jag är glad att vi kan behålla karaktären på byggnaden, att vi inte behöver bygga om den till kontor, säger Lars Wärnberg. Det är roligt att få bygga en skola. Volvofabriker kan komam och gå, men utbildning finns alltid kvar.

CIS-koncernen kommer även att ha sitt kontor i byggnaden. Hyreskontraktet är på 20 år.