Cis vill ha 650 000 kronor mer

Kalmar Artikeln publicerades

Cis kräver nu 650 000 kronor för uteblivna bidrag och dröjsmålsränta. Men någon ränta vill inte gymnasieförbundet betala.

Det var i höstas som beslutet kom att Kalmarsunds gymnasieförbund skulle betala bidrag till Cis, något som förbundet inte velat göra tidigare.

Tvisten handlade om huruvida friskolor hade samma rätt till bidrag som kommunala skolor. Efter en kammarrättsdom 2015 är det så att Cis hade rätt till mer bidrag.

Men det har dragit ut på tiden. Först i december 2018 betalade gymnasieförbundet ut bidrag för de tre åren 2012 till 2014.

För 2015 har inte några pengar ännu betalats ut.

Det handlar om ganska runda summor: För de tre åren handlar det om drygt 800 000 kronor som betalats ut.

Cis begär nu dröjsmålsränta på de pengarna. Enligt advokatfirmans beräkningar handlar det om 105 527 kronor som Cis vill ha.

Gymnasieförbundet låter via sin advokat hälsa att de inte är intresserade av att betala någon dröjsmålsränta.

De hänvisar i sin tur till en hovrättsdom, som säger att det kan inte bli tal om ränta förrän ett beslut har fattats.

Beslutet om att ge Cis ersättning fram till 2014 fattades först i augusti 2018, och därför kan det inte bli tal om dröjsmålsränta förrän efter det, menar advokaten.

Cis begär också utbetalning av friskolebidrag för 2015, något de menar skulle ha beslutats om tidigare.

Cis begär därför att 541 987 kronor betalas ut genast.

Calmare internationella skola Cis finns vid gamla polishuset, men friskolan har nyligen aviserat att de ska flytta till universitetsbiblioteket.