Therese Tang uteslöts ur Missing people

Förlösa Artikeln publicerades
Therese Tang var operativ chef för Missing people i Kalmar län fram till november 2014. Då blev hon, enligt riksorganisationens nuvarande ordförandes vetskap, den första person någonsin som uteslutits ur Missing people.
Foto: Pierre Stjernfeldt
Therese Tang var operativ chef för Missing people i Kalmar län fram till november 2014. Då blev hon, enligt riksorganisationens nuvarande ordförandes vetskap, den första person någonsin som uteslutits ur Missing people.

Missing peoples nya satsning innebär att organisationen nystartar i Kalmar län efter fyra år på sparlåga, detta sedan Therese Tangs uteslutning 2014.

ARTIKELN ÄR UPPDATERAD: I en tidigare version påstods att Therese Tang uteslöts från Missing people på grund av sitt agerande kring utredningen av det uppmärksammade Förlösamordet. Tvärtom sa organisationen vid tiden för uteslutningen att det inte hade med mordfallet att göra, vilket är en bild som bekräftas av Therese Tang.

I november 2014 beslutade Missing peoples riksorganisation att utesluta dess dåvarande operative chef i Kalmar län, Therese Tang.

– Det finns flera orsaker till beslutet. Jag tänker inte gå in på dem, men det har inget direkt att göra med fallet Göran Lundblad och mordåtalet, sa dåvarande informationsansvarig i Missing people, Kenneth Söderlund, till Östra Småland.

Therese Tang hade engagerat sig i det uppmärksammade mordet på lantbrukaren Göran Lundblad i Norra Förlösa 2012, och sökt efter honom med Missing people.

Polisen började tidigt misstänkta Lundblads dotter Sara Lundblad och hennes sambo Martin Törnblad för mordet, men det saknades bindande bevisning.

Detta ändrade Tang på, sedan hon tagit kontakt med Törnblad och inlett en vänskapsrelation som slutade med att Törnblad berättade för Tang var kroppen låg nergrävd. Något som blev avgörande för att Törnblad och Sara Lundblad senare dömdes för mordet.

Under det rättsliga efterspelet uttalade sig Tang flera gånger i media om sin spaning och presenterades då såsom operativ chef vid Missing people, vilket inte uppskattades av organisationen vars jobb var avslutat i det ögonblick Göran Lundblads kropp grävdes upp.

– Vi har flera gånger försökt tala med henne om agerandet. Den här veckan kommer styrelsen att ha en diskussion om hur vi ska hantera detta, sa Kenneth Söderlund till Östra Småland dagen före uteslutningen.

När uteslutningen väl var ett faktum ville Missing people inte ange någon orsak, mer än att det alltså inte hade med Lundblad-fallet att göra.

Det håller Therese Tang med om.

– Det handlade om att jag blev obekväm och började ifrågasätta styrelsen.

Tang hade vid tidpunkten ett utbrett stöd inom Missing people i Kalmar län och i och med hennes uteslutning försvann fler medlemmar, vilket utmynnade i att Kalmaravdelningen sedan dess levt på sparlåga.