”De kommer godkänna det när de ser hur fint det är”

Gamla stan Artikeln publicerades
Park Hermina med utetak.
Foto: kalmar kommun
Park Hermina med utetak.

Redan 8 april larmades kommunen om svartbygget på Park Hermina. Då var det även tal om en glasad terrass. Senare ska krögaren ha uppgett att han redan fått bygglov.

– Som Anders sa, vi har väldigt bra kontakt med kommunstyrelsen, så de kommer godkänna det när de ser hur fint de är, berättar tipsaren i ett mejl till kommunen.

Den 8 maj uppmärksammade stadsarkitekt Björn Strimfors på sin eftermiddagspromenad att han sett ett utbygge på Park Hermina, det skärmtak som nu är föremål för utredning och som politikerna i samhällsbyggnadsnämnden har sagt att de troligen inte kan ge bygglov för.

Då hade det gått en månad sedan en tipsare med insyn i Park Hermina larmat Kalmar kommun om att det var ett utbygge på gång.

– De håller på med att sätta upp ett tak på sin uteservering som ska sitta där helårs. Han har sagt att han inte sökt bygglov, eftersom ni förmodligen skulle säga nej, det är en gammal byggnad, vart tipsar man om detta? skriver personen i ett mejl till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Förvaltningen frågar tipsaren var det är, så att ett tillsynsärende kan startas.

– Det är Park Hermina som ska bygga uteterrass med glas på hela uteserveringen, svarar tipsaren.

Något glas har inte synts till, utan när kommunen en månad senare, efter Strimfors initiativ, besökte platsen, handlade det om ett skärmtak.

När nu saken utreds som ett svartbygge, undrar tipsaren varför kommunen inte agerade tidigare?

– Ni brydde er inte då, hade ni satt stopp för det då, så hade det väl aldrig kommit upp? skriver han nu.

Svaret blev att kommunen bara kan ingripa när någon redan vidtagit en åtgärd, inte vid en förberedelse.

Tipsaren skriver att krögaren förklarat att de har väldigt bra kontakt med kommunstyrelsen, som kommer att godkänna det när de ser hur fint det är. Tipsaren berättar också att krögaren sagt att han fått bygglov till slut.

Samma dag som tipsaren mejlar håller samhällsbyggnadsnämndens presidie ett möte där de diskuterar fallet med Park Herminas skärmtak. Slutsatsen bland politiker som var där är att Park Hermina inte kan få bygglov för detta.

Vad gäller de goda relationerna säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) att man alltid ska ha goda relationer med näringslivet, och att han tycker att de har gjort ett bra jobb med tidigare stängda Byttan.

– Men att ha goda relationer med näringslivet har ingenting med myndighetsutövning att göra.

Park Hermina drivs av Anders Hansson Skaret, Vicky von der Lancken och Robert Gustafsson.

Östra Småland har även sökt Mattias Adolfson (S) för en kommentar.