De ska handleda framtidens vård- och omsorgspersonal

Kalmar län Artikeln publicerades
Handledarutbildningen avslutades med att eleverna bjöds på tårta. Stående i bakgrunden syns de två lärarna, Gunilla Berg Christoffersson och Marie Carlsson.
Foto:Andreas Bendroth
Handledarutbildningen avslutades med att eleverna bjöds på tårta. Stående i bakgrunden syns de två lärarna, Gunilla Berg Christoffersson och Marie Carlsson.

I förra veckan avslutade Vård- och omsorgscollege sin handledarutbildning. Upp emot 60 anställda inom vård och omsorg i länet ska nu hjälpa till att höja kvaliteten och trygga framtida rekrytering.

Kalmar län är sedan 2016 certifierade inom Vård och omsorgscollege, en samverkan mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund för att höja kvalitén i utbildningar och öka intresset för studerande att söka sig till vård- och omsorgsutbildningarna på gymnasienivå och inom yrkeshögskolan.

Ett led i detta är den gemensamma handledarutbildning som avslutades i förra veckan i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

– Det är anställda undersköterskor och omsorgsassistenter som tar emot elever på praktik som nu får en mer samlad och mer organiserad utbildning under VO-college-flagg, berättar Gunilla Berg Christoffersson, lärare på utbildningen.

– Det handlar om att förbättra mottagandet av de elever som kommer och praktiserar. Det kan handla om att skriva ett välkomstbrev, att eleven tidigt känner till klädkoden och att man kan anpassa sitt handledande utifrån eleven. Det är ju inte bara gymnasieelever vi tar emot utan även vuxna, tillägger kollegan Marie Carlsson.

Handledarutbildningen som har hållits under fem tillfällen i höst är den första av flera.

– Planen är att successivt utbilda mer personal så alla som handleder elever har fått den här utbildningen.