”Det är ingen trevlig plats idag”

Stensö Artikeln publicerades
Mattias Adolfsson (s) vid T-bryggan 2016, när planerna för Skärgårdsstaden skulle väckas ur en tioårig slummer.
Foto: Mats Holmertz
Mattias Adolfsson (s) vid T-bryggan 2016, när planerna för Skärgårdsstaden skulle väckas ur en tioårig slummer.

T-bryggan ska utvecklas, och ett arbete med att få bort skrotbåtar har redan påbörjats, förklarar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S).

– Det är ingen trevlig plats idag, med sin båtkyrkogård, menade Adolfson under kommunstyrelsens möte i tisdags.

Det var när de nya husen vid T-bryggan skulle klubbas, som det började diskuteras om området.

Diskussionen startade med ekarna, som finns i området. Ska de kapas?

Ja, en del av dem, men kommunen försöker bevara så mycket som möjligt av det gröna.

Under samtalet framkom det också att det kommer att bli svårt att gå vidare med nästa etapp av Skärgårdsstaden. Nya regler kring strandskyddet gör att det kan bli svårt att bygga mer över huvud taget längs vattnet.

Det finns ingen beställning på att ta fram en detaljplan för en andra etapp.

Att det går att bygga just de hus som nu planeras, har att göra med att strandskyddet mellan vattnet fram till Stensövägen är upphävt på grund av båthamnen.

Foto: Eric Arenius

Skulle man, som Segelsällskapet Vikingarna, ta ett helhetsgrepp över hela området så skulle strandskyddet få omprövas, och då blir det nog inga bostäder.

Mattias Adolfson är dock öppen för förbättringar. Han menar att det finns en ambition att förvandla T-bryggan från en ”båtkyrkogård” till en mer uppsnyggad plats.

– Det finns mer att göra, och vi kan utveckla T-bryggan.

– Det kommer att bli en fortsättning när det gäller området runt T-bryggan, men fokus kommer att vara att lyfta fram båtlivet, natur- och rekreationsvärden. Någon omfattande byggnation är inte möjlig på grund av strandskyddet. Mycket kommer att vara möjligt att göra utan att ändra detaljplanen. Ett arbete har bland annat börjat med att få bort båtar som står året om och är skrotfärdiga. Vikingarna visar stort intresse för att utveckla området och jag ser framför mig att vi samarbetar kring detta.