”Det finns kvinnor som kan kliva in”

Kalmar län Artikeln publicerades
Socialdemokraternas Malin Anell flankerad av Jonas Hellberg och Anders Henriksson.
Foto: Erika Landt
Socialdemokraternas Malin Anell flankerad av Jonas Hellberg och Anders Henriksson.

Det är inte bara Hellberg och Adolfson som kan bli regionråd. Rent formellt borde Malin Anell kliva in efter Anders Henriksson. Samtidigt lyfts Anna Hedh upp som ett namn att räkna med i regionpolitiken.

Det menar företrädare för Socialdemokraterna efter att det nu står klart att både Jonas Hellberg och Mattias Adolfson vill slåss om posten som ordförande i regionstyrelsen, och därmed en av de mäktigaste politikerna i länet.

– Anna Hedh har varit EU-parlamentariker i 15 år, med stor koppling till regionpolitiken. Hon sitter inne med ett enormt kontaktnätverk i Sverige och Europa, menar en partimedlem.

Från kvinnliga socialdemokratiska led har det mullrat sedan kampen mellan Hellberg och Adolfson började skönjas. Det menas att det lyfts fram två män, när det finns kompetenta kvinnor.

Anna Hedh på årsmöte för socialdemokraterna
Foto: Lotta Zaar
Anna Hedh på årsmöte för socialdemokraterna

Anna Hedhs namn har lyfts. Hon kryssade sig en gång in i EU, och blev sedan en av de mer framträdande svenska socialdemokraterna där.

Även om Anna Hedh inte sitter i regionfullmäktige i dag, så finns möjligheten att välja ett utomstående regionråd.

En socialdemokrat som dock sitter i regionfullmäktige är 27-åriga Malin Anell. Hon har kommit ur SSU-leden och lyfts fram till en andra plats på Kalmar lista till regionfullmäktige. Hon jobbar idag på Försäkringskassan och har en fil. kand. i statsvetenskap.

– Hon har fått partiets och väljarnas stöd att vara andranamn. Annars är det ju ingen mening med listor, menar en socialdemokrat.