Det kommer att bli en äventyrsdel i nya simhallen

Snurrom Artikeln publicerades

Det blir både äventyrsbad och 50-metersbassäng i nya simhallen. Men det kostar på, att gissa på drygt 400 miljoner kronor är inte fel. Kalmar jagar nu kostnader för att hålla priset nere.

– Varje kvadratmeter räknas. Och vi tänker hålla oss ovan mark och bygga så lite som möjligt neråt. Vi ska inte göra det dyrare än vad vi behöver, förklarar projektledare Mattias Andersson.

Men att strunta i en äventyrsdel är en dum ekonomisk affär.

– Vi måste ha äventyr för att locka ungdomar och familjer.

– I besökssiffrorna för simhallen så har det visat sig att det är många som kommer från andra kommuner, vilket också visade sig vid medborgardialogerna att många kom från bland annat Karlskrona och Karlshamn för att åka hit och bada, flikar stadsarkitekt Björn Strimfors in.

Kommer det att bli en egen äventyrsdel eller en del av 50-metersbassängen?

– Det har vi inte sagt än. Den kommer inte att bli likadan som idag, säger Mattias Andersson.

Bättre?

– Vi har inte bestämt hur den ska se ut.

Mattias Andersson håller i trådarna för nya simhallen.
Foto: Eric Arenius
Mattias Andersson håller i trådarna för nya simhallen.

2014 började kommunen diskutera en simhall och de första buden var att den skulle börja byggas 2016. Nu har åren gått, men planerna för den nya simhallen börjar ta form. I april eller maj räknar kommunen med att ha en detaljplan klar att skicka ut på samråd.

Men tiden till en färdig simhall är lång.

Sedan tar det troligen ett knappt år innan planen är klubbad. Efter det ska det ske en upphandling, och sedan ska den byggas.

Mattias Andersson är den som har huvudansvaret för att jobba med detta.

Hylliebadet testas av högstadie- och gymnasieelever när det var nytt 2015.
Foto: Sanna Dolck
Hylliebadet testas av högstadie- och gymnasieelever när det var nytt 2015.

När vi tidigare skrev om detta fanns det farhågor om att det inte skulle få plats med både en äventyrsdel och en 50-metersbassäng, men det stämmer inte, säger Mattias Andersson. Sedan detaljplanen beställdes har det funnits byggrätter för både den simhall som ska byggas nu och en framtida utbyggnadsetapp. Tomten för simhallen har dock flyttats norrut.

– Vi har flyttat den lite, efter att vi gjort de geotekniska undersökningarna. Vi hade behövt göra fler grundförstärkningar på det gamla stället.

Området där den var tänkt att ligga sparas för framtida behov, antingen bostäder eller verksamheter.

– Simhallen blir början på ett nytt centrum.

Vad gäller inomhusdelen, så ska det bli två extra bassänger, och det diskuteras just nu med landstinget om man vill ha en rehabiliteringsbassäng.

Förutom bad kommer det att bli ”minst ett kafé”, familjebad för de yngre barnen och ett riktigt gym.

– Nu när vi bygger ska vi bygga stort och fint. Simytorna måste öka, de behövs för simskolorna.

Om det blir åtta eller tio banor i huvudbassängen är inte klart, men fördelen med tio banor är att man kan dela hallen på tvärsen, till 20 25-metersbanor.

Det är inte heller helt klart hur stor läktare det blir, men någon form av läktare förväntas det bli.

En 50-metersbassäng är ingen publikmagnet. I tidigare utredningar har det avråtts från att satsa på det, eftersom man bara kan förvänta sig en eller maximalt två stora tävlingar per år. Att bygga den kostar bara, menade utredarna. Mattias Andersson var inte med i projektet på den tiden och menar att det också finns andra aspekter.

– Vi gör inte en 50 meter bara för tävlingsaspekten, inomhustävlingar genomförs oftast på 25-metersbana. 50 meter ger stora ytor för simning och andra aktiviteter.

Den stora inkomstkällan är äventyrsdelen, och med ett nytt bad räknar man med att öka besöksantalet till drygt 300 000 besökare per år. I dag är det omkring 260 000 besökare per år.

– Det kan öka lite mer i början, med nyhetens behag, men vi hoppas kunna hålla det kring drygt 300 000 besökare sedan.

Att pengarna ser ut att trilla iväg står klart för Mattias Andersson. Ofta brukar det kosta cirka 40 000 kronor per kvadratmeter att bygga en simhall idag. En simhall är bland det dyraste en kommun kan bygga. En sporthall kan man bygga för halva kvadratmeterpriset.

– Vi håller på att ringa in kostnaderna nu. Man måste vara rädd om skattepengarna.

En billigare lösning kan finnas på kontinenten.

– I Tyskland, Holland och Danmark har man sett hur dyrt det blir, så man har utvecklat ett nytt koncept. De bygger billigare än vad vi gör i Sverige.

Omkring 200 parkeringsplatser planeras vid simhallen. Det finns gott om plats i Snurrom och det var bland annat därför platsen valdes.

Dessutom finns det utrymme i detaljplanen för att bygga ut simhallen om det skulle behövas i framtiden, till exempel med en extradel eller med ett utomhusbad. En satsning som skulle kunna vara både kommunal eller privatfinansierad.

Som ett Lalandia?

– Drömma kan man ju alltid, ler Mattias Andersson.

Hylliebadet är en inspirationskälla både för kommunen och Äventyrsbadet.
Foto: Malmö stad
Hylliebadet är en inspirationskälla både för kommunen och Äventyrsbadet.

Nja, det verkar inte vara tanken. Men ska man få en uppfattning om hur simhallen kan bli ska man snegla på Hylliebadet i Malmö, invigt 2015. Det är en av flera inspirationskällor, med 50-metersbassäng och separat äventyrsdel samt en rutschkana som går utomhus.

Vad händer med gamla simhallen?

– Det vet jag inte. Men det ska inte vara simhall.