Det krävs mycket vatten för att rena efter flyget

Törneby Artikeln publicerades
En avisning med urea på flygplatsen är påfrestande för miljön.
Foto: Eric Arenius
En avisning med urea på flygplatsen är påfrestande för miljön.

Ett högpresterande dämme är nödvändigt för att rena efter flyget. Och med mycket vatten i dämmet blir reningen bättre.

När Kalmar Dämme byggdes 1996 var det ett samarbete mellan kommunen och Luftfartsverket. Syftet var att få bort kvävet ur Törnebybäcken.

En del av kväveutsläppen beror på att försvaret när Kalmar flygplats skulle få nytt tillstånd krävde att få isbekämpa flygplatsen med urea, och det späder på kväveutsläppen till dämmet och sedan den belastade Västra sjön.

Utsläppen av urea har ökat, från 27 till 36 ton på 30 år. Flygplatsen klarar inte tillstånden från 1995, menade Naturvårdsverket i vintras.

När verket ville begränsa antalet ton kväve som går ut, ville flygplatsen se en rening räknat på procent i stället för ton.

Och då krävs det tillförsel av vatten, inte uttag.

Om urea ska fortsätta användas är det viktigt att användningen begränsas, att reningen i Kalmar Dämme fungerar och att dämmet utnyttas till sin fulla kapacitet, menade Kalmar kommun i ett yttrande.

Tricket med ett dämme är att låta vattnet rinna sakta men inte stå still. Då renas vattnet bäst.

Det har till viss del fungerat. Omkring 35 procent av kvävet från bäcken fastnar i dämmet.

Men siffran bör kunna ökas, menades det i en utredning från förra hösten.

Vid en mätning 2014 såg man att 65 procent av kvävet från flygplatsen tagits bort med hjälp av dämmet.

Ju mer vatten som finns, desto bättre verkar reningen kunna fungera.

Även om utredarna VOS för ett år sedan tyckte att det är en bra idé att använda dämmets vatten till bevattning, så syftar några av de skarpa förslag som lagts till att just få in mer vatten.

När man vill satsa tre miljoner kronor på att öka reningen i dämmet, krävs det mer vatten. Några av åtgärderna är att öka pumparnas kapacitet, så att mer vatten från bäcken kan pumpas in.

Ett annat förslag är att pumpa in vatten från Västra sjön för att fylla på dämmet. Det har även diskuterats att bygga fler dammar.