Domstol sätter punkt för p-planer vid fängelset

Tullslätten Artikeln publicerades
Foto: Tengbom

Nu sätter domstolen punkt för parkeringshuset vid fängelset. Samhällsbyggnadsnämnden får inte överklaga mer.

I juni sa samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar ja till att gå vidare med den omstridda parkeringsanläggningen mellan fängelset och biblioteket.

Alla var inte glada för det. Länsmuseet var kritiska, och Kriminalvården menade att det skulle bli risk för insyn.

En privatperson överklagade beslutet till länsstyrelsen, som i februari i år beslutade att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked.

Kommunen gick vidare till mark- och miljödomstolen, för att få den att fastställa kommunens beslut.

Men så kan man inte göra, menar domstolen. Samhällsbyggnadsnämnden är inte en part, de har bara sagt ja till servicenämndens ansökan om parkering.

Domstolens beslut är slutligt.