Dubbelt så många män som kvinnor i Kalmars styre

Kalmar Artikeln publicerades
Det är männen som drar längsta strået när när de viktiga politiska posterna ska fördelas i Kalmar.
Foto: Paul Madej
Det är männen som drar längsta strået när när de viktiga politiska posterna ska fördelas i Kalmar.

Av de 19 största nämnderna och kommunägda bolagen i Kalmar kommun ser det ut att bli män som ordförande i 13, efter valet. Och de fyra största ska enligt förslaget till 100 procent styras av män.

Vår tidning har granskat hur det ser ut med jämställdheten i politiken inför firandet av 100 år med allmän rösträtt även för kvinnor. Den 17 december blir det allmän flaggdag eftersom det var den dagen riksdagen beslutade att kvinnor för första gången skulle få delta i allmänna kommunalval.

I tre kommuner i länet har det aldrig funnits någon kvinna på högsta posten, som kommunstyrelsens ordförande. Det är Kalmar, Oskarshamn och Mönsterås.

I Kalmar styr Socialdemokraterna, med Centern och Vänstern som stödpartier.På valsedlarna hade partierna en mycket jämn könsfördelning. Hälften män och hälften kvinnor. Men när posterna som ordförande i nämnder och styrelser ska fördelas blir det annorlunda. Vi har tittat på de viktigaste 19 ordförandeposterna. Socialdemokraterna tar hand om 17 av dem och har nominerat män till ordförandeposten i 12 av dessa och kvinnor till 5.

Centerpartiet tar hand om ordförandeskapet i Servicenämnden och nominerar förmodligen Johanna Petersson till den. Partiet styr också Kalmar Öland Airport där Anders Andersson idag är ordförande. Men nomineringarna är ännu inte klara från Centern.

Lasse Johansson (S).
Foto: Tomas Löwemo
Lasse Johansson (S).

1. Barn- och ungdomsnämnden

Föreslagen ordförande: Lasse Johansson (S).

Aktuell driftbudget: 1 034 695 miljoner kronor.

Roger Holmberg (S).
Foto: Karin Asmundsson
Roger Holmberg (S).

2. Socialnämnden

Föreslagen ordförande: Roger Holmberg (S).

Aktuell driftbudget: 792 990 miljoner kronor.

Michael Ländin (S).
Michael Ländin (S).

3. Omsorgsnämnden

Föreslagen ordförande:Michael Ländin (S).

Aktuell driftbudget: 771 773

 

Johan Persson (S).
Foto: Tomas Löwemo
Johan Persson (S).

4. Kommunstyrelsen

Föreslagen ordförande: Johan Persson (S).

Aktuell driftbudget: 282 136 (inklusive fullmäktige och överförmyndarnämnden)

 

Dzenita Abaza (S).
Foto: Mats Holmertz
Dzenita Abaza (S).

5. Gymnasieförbundet

Föreslagen ordförande: Dzenita Abaza (S).

Aktuell driftbudget: 282 110 miljoner kronor.

Magnus Uhr (S).
Magnus Uhr (S).

6. Södermöre kommundelsnämnd

Föreslagen ordförande: Magnus Uhr (S).

Aktuell driftbudget: 231 228 miljoner kronor.

Johanna Petersson (C).
Foto: Anton Hansson
Johanna Petersson (C).

7. Servicenämnden

Föreslagen ordförande: Johanna Petersson (C).

Aktuell driftbudget: 186 522 miljoner kronor.

Marianne Dahlberg (S).
Foto: Anders Johansson
Marianne Dahlberg (S).

8. Kultur- och fritidsnämnden

Föreslagen ordförande: Marianne Dahlberg (S)

Aktuell driftbudget: 183 282 miljoner kronor.

Mattias ASdolfson (S).
Foto: SUVAD MRKONJIC
Mattias ASdolfson (S).

9. Samhällsbyggnadsnämnden

Föreslagen ordförande: Mattias Adolfson (S)

Aktuell driftbudget: 47 369 miljoner kronor

Foto: Mattias Rubin

10. Överförmyndarnämnden

Föreslagen ordförande: Fredrik Persson (S)

Aktuell driftbudget: Särredovisas inte, ingår i kommunledningskontoret.

Roger Kaliff (S).
Foto: Mats Holmertz
Roger Kaliff (S).

11. Kommunfullmäktige

Föreslagen ordförande: Roger Kaliff (S).

Aktuell driftbudget: Särredovisas inte, ingår i kommunledningskontoret.

Anna Thore (S).
Foto: Mattias Rubin
Anna Thore (S).

12. Vatten- och miljönämnden

Föreslagen ordförande: Anna Thore(S).

Aktuell driftbudget. Ny nämnd 2019, har ingen driftbudget idag.

Kommunala bolag

Roger Holmberg (S).
Foto: Paul Madej
Roger Holmberg (S).

Kalmarhem

Föreslagen ordförande: Roger Holmberg (S).

Marianne Dahlberg (S).
Foto: Anders Johansson
Marianne Dahlberg (S).

Kifab

Föreslagen ordförande: Marianne Dahlberg(S).

Lasse Johansson (S).
Foto: Pia Olofsson
Lasse Johansson (S).

Destination Kalmar

Föreslagen ordförande: Lasse Johansson(S).

Annika Brodin (S).
Foto: Mats Holmertz
Annika Brodin (S).

Kalmar Hamn

Föreslagen ordförande: Annika Brodin (S).

Steve Sjögren, KSRR
Foto: Sofia Björkesjö
Steve Sjögren, KSRR

KSRR

Föreslagen ordförande: Steve Sjögren (S).

Steve Sjögren (S).
Foto: Sofia Björkesjö
Steve Sjögren (S).

Kalmar Vatten

Föreslagen ordförande: Steve Sjögren (S).

Anders Andersson (C).
Foto: Mats Holmertz
Anders Andersson (C).

Kalmar Öland Airport

Anders Andersson (C), nuvarande ordförande.