Dyrt för Park Hermina om inte taket tas bort

Stadsparken Artikeln publicerades
Anders Hansson Skaret uppförde utan bygglov ett väldigt skärmtak.
Foto: Simon Karlsson
Anders Hansson Skaret uppförde utan bygglov ett väldigt skärmtak.

Park Hermina hotas med ett vite på 200 000 kronor om inte det svartbyggda skärmtaket tas bort.

Östra Småland har i flera artiklar rapporterat om det skärmtak som krögaren Anders Hansson Skaret byggde intill restaurangen Park Hermina. Något bygglov söktes aldrig och kommunen slog snabbt fast att skärmtaket i sin nuvarande form är oacceptabelt.

Nu står det klart att samhällsbyggnadskontoret förberett det tunga artilleriet. Vid samhällsbyggnadsnämndens nästa sammanträde den 19 juni ligger nämligen ett rättelseförfarande på bordet. Tar politikerna beslut i enighet med tjänstepersonernas förslag så ska Hansson Skaret inom två månader avlägsna taket och återställa marken, annars hotas han med ett vite på 200 000 kronor.

Samtidigt har Hansson Skaret fram tills den 18 juni på sig att lämna in synpunkter i ärendet. Om synpunkterna kan påverka politikernas beslut återstår att se. Däremot har nämndens ordförande, Mattias Adolfson (S), öppnat för att krögaren ska få bygga någon annan form av väderskydd.