Efter ett bottenår ser hamnen vind föröver

Kalmar gästhamn Artikeln publicerades
Snart får gästhamnen tillbaka sin kaj, förutom ett 50-tal meter längst ut, som kommer vara ockuperade ett tag till.
Foto: Eric Arenius
Snart får gästhamnen tillbaka sin kaj, förutom ett 50-tal meter längst ut, som kommer vara ockuperade ett tag till.

När Linnébygget kom igång sent och blockerade en hel kaj under sommarsäsongen blev det sämsta året sedan 2006 för gästhamnen.

– Linnéuniversitetet är bra för samhällsutvecklingen, men för vår säsong var det dåligt. 20 procent av våra platser försvann, menar turistchef Stefan Johnson.

När nu gästhamnsstatistiken för året börjar bli klar så verkar det ha varit ett toppenår för Sveriges gästhamnar. Antalet gästnätter har gått upp med elva procent.

Kalmar som är femte eller sjätte största gästhamn i Sverige, brukar vara med att dra upp statistiken, slagen av kända hamnar som till exempel Sandhamn och Visby.

Så är det inte när 2018 summeras. Med 5 883 båtdygn visar man sin sämsta siffra sedan 2006.

– Vi ville nå 6 000 dygn, men vi såg snabbt att vi fick skriva ner det till 5 500.

Stefan Johnson tänker satsa mot en utveckling för gästhamnen.
Foto: Eric Arenius
Stefan Johnson tänker satsa mot en utveckling för gästhamnen.

Det kunde ha blivit bättre, för intresset för båtturism har funnits även i år. När det snabbt blivit fullt i gästhamnen så har man först lagt båtar utanpå varandra. Sedan har man fått skicka vidare folk till Färjestaden eller så har man ordnat platser i Tullhamnen eller på Elevatorkajen.

Vad kostade det er i uteblivna intäkter?

– 100 000 kronor räknar vi med.

Får ni någon ersättning?

– Nej

Ville ni ha det?

– Vi är ett kommunalt bolag. Vi får hjälpas åt.

Beräkningen är att varje båtnatt ger staden 1 000 kronor. Så då är det 300 000 kronor som staden gått miste om?

– Ja, det kan man ju säga.

Antalet båtdygn har stadigt sjunkit sedan toppåret 2012. Men sett över tid har ändå hamnen ökat rejält, från 4 700 båtdygn 2002 till dagens siffror.

– Vi hade ett rekordår 2012. Det var det året ”hemester” myntades.

Och nu tar turistchefen Stefan Johnson nya tag för 2019. I april får han tillbaka ”sin” kaj vid universitetet.

Och det finns planer för att utöka från dagens 130 båtplatser till omkring 150. Det finns det definitivt behov av. När man i dag packar en båt utanför den andra så kommer man snabbt upp i 150 betalande nattgäster.

Vad händer framåt?

– Vi vill utveckla ytterligare.

Dels blir det en förtätning med en ny flytbrygga, men inte i inre hamnen, tyvärr, som det först pratades om.

– Det kommer ej bli av då detta ej får plats. Det vi ser som en möjlig utveckling är förtätning vid yttre flytbryggan.

Och så hoppas Stefan Johnson på att få till 16 nya båtplatser vid Slottsfjärden. Det fanns det där en gång, och den stensatta kajen finns kvar. Men det behöver muddras.

Han tror också att det kommer att bli bra när Linnéuniversitet är klart.

– Det var inte vackert innan. Nu får man en annan upplevelse. Det blir säkrare och vackrare.

För att fylla upp hamnen även utanför säsongen, så har Kalmar också börjat med nya för- och eftersäsongskort för ett ganska billigt pris. För 3 200 kronor kan man ligga i gästhamnen från 1 maj fram till midsommar samt från måndag efter stadsfesten och fram till sista september.

Även vinterkort säljs för de som inte tar upp sina båtar.

Ska man ligga i hamnen under sommaren kostar det runt 10 000 kronor i månaden, och det är det få som gör.

Hamnen har också satsat på en ”pilot”, en lots som går ut i sundet med en ribbåt och möter de som är på väg in, för att visa dem plats och kunna packa dem bra i hamnen.

Och känslan är bra inför framtiden.

– Vi tror mycket på att Kalmar kan bli en ledstjärna med sitt centrala läge. Det pratas mycket om Kalmar hamn. Jag tror att det har med vårt strategiska läge att göra. Många stannar här för att vila, bunkra eller rasta, men många ser också Kalmar som mål. Man angör ju mitt i centrum.

65 procent av gästerna är numera utländska. Finländare och engelsmän är de som ökar mest nu, men hamnen har också haft betydligt mer långväga gäster.

– Vi har haft Bahamasflaggade båtar.

Fakta

Båtdygn 2002 till 2018

2002 4 786 båtdygn

2003 5 432 båtdygn

2004 5 106 båtdygn

2005 5 624 båtdygn

2006 5 312 båtdygn

2007 5 931 båtdygn

2008 6 021 båtdygn

2009 6 420 båtdygn

2010 6 545 båtdygn

2011 6 354 båtdygn

2012 6 981 båtdygn

2013 6 672 båtdygn

2014 6 598 båtdygn

2015 6 607 båtdygn

2016 6 428 båtdygn

2017 6 174 båtdygn

2018 5 883 båtdygn

Visa mer...