Nu är ekbocken tillbaka på fastlandet

Kalmar Artikeln publicerades
På Nordens Arks avelsanläggning tar det två år från att ekbocken kläcks tills den är reproduktionsklar. I naturen handlar det om fyra till fem år.
Foto: Cecilia Oscarsson
På Nordens Arks avelsanläggning tar det två år från att ekbocken kläcks tills den är reproduktionsklar. I naturen handlar det om fyra till fem år.

För första gången på 50 år är ekbocken tillbaka på Sveriges fastland. Den rödlistade skalbaggen fick på onsdagsförmiddagen flytta in i Björnö naturreservat.

Den är en av Sveriges mest hotade arter med en enda population kvar på norra Öland. Efter sex års förberedelser kunde den större ekbocken placeras ut i ett antal gamla ekar i Björnö naturreservat norr om Kalmar. Nu hoppas man att arten återigen ska etablera sig på fastlandet.

Jimmy Helgesson är ansvarig djurskötare på Nordens Ark. Han har jobbat med projektet sedan starten.

– Det kommer att ta fyra, fem år innan vi vet om det tar sig, men jag är optimistisk, säger Jimmy Helgesson.

Jimmy Helgesson letar efter ekbockar i en bur som spänts fast vid eken. Här får de acklimatisera sig innan de kan släppas helt fria.
Foto: Cecilia Oscarsson
Jimmy Helgesson letar efter ekbockar i en bur som spänts fast vid eken. Här får de acklimatisera sig innan de kan släppas helt fria.

Ekbocken är en vital del av ekosystemet i gamla ekar. Dess larver bildar små gångar i träet som fungerar som boplatser för andra insekter och svampar.

Förr levde ekbocken ofta i gamla ekar längsmed åar där naturliga översvämningar kunde ske. Idag har levnadsvillkoren på många av dessa platser förändrats av dammbyggen och kraftverk. Dessutom trivs den bäst i ekar som är minst 200 år gamla – och sådana finns det inte många kvar av.

– Hur många bultar på ett skrov kan man skruva bort innan båten sjunker? Så brukar jag tänka när det kommer till utrotningshotade arter. Vi kan inte veta vad det kommer att få för effekter om de försvinner helt, säger Jonas Hedin, som är koordinator för hotade arter på länsstyrelsen.

Thomas Carlzon placerar en hane och en hona i deras nya hem.
Foto: Cecilia Oscarsson
Thomas Carlzon placerar en hane och en hona i deras nya hem.

Det var landshövding Thomas Carlzon som fick äran att sätta de första ekbockarna på fri fot i naturreservatet.

– Det här är ett väldigt viktigt projekt. Vi måste göra allt vi kan för att bevara den biologiska mångfalden. Det kommer att påverka även våra liv i framtiden, säger Thomas Carlzon.