En 270 år gammal biskopskåpa visades upp i domkyrkan

Kalmar Artikeln publicerades
Christer Munther, domkyrkokaplan i Kalmar domkyrka, bar stolt den drygt 270 år gamla biskopskåpan.
Foto:Lindah Tisjö
Christer Munther, domkyrkokaplan i Kalmar domkyrka, bar stolt den drygt 270 år gamla biskopskåpan.

Hade biskoparna gamla sänggardiner på sig vid kung Adolf Fredriks kröning år 1751? Och i sådana fall varför? Om detta berättade magisterstudenten Valentine Jacob vid ett föredrag i Kalmar domkyrka på onsdagskvällen.

Föredraget var en del av utställningen "Gudomliga skapelser" som är en utställning om kyrkliga textilier från olika tider och församlingar.

Bakgrunden till utställningen var en skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla textilier som skedde i Växjö stift mellan 2008 och 2011 och arbetet resulterade i boken ”Textilier i helig tjänst” och denna utställning.

Föredragshållaren Valentine Jacob är en fransk-amerikansk magisterstudent vid Göteborgs universitet, som har lagt sitt fokus på kyrkliga och historiska textilier och textilåtervinning. I vår kommer hon lägga fram sin magisteruppsats där hon studerat utformningen av de 14 biskopskåpor som syddes inför kung Adolf Fredriks kröning år 1751.

En av de 14 biskopskåporna visades upp i Kalmar domkyrka under kvällen och bars av domkyrkokaplanen Christer Munther.

– Biskopskåporna är några av de tusentals textila skatter som ryms i våra kyrkor och som är en del av vårt gemensamma kulturarv. Kyrkornas textilier är ofta rikt utsmyckade och tillverkade i fina material, därför vore det lite roligt om det faktiskt är så att man återvunnit gamla sänggardiner till detta ändamål, säger stiftsantikvarie Maria Brynielsson i ett pressmeddelande.

Utställningen "Gudomliga skapelser" finns att beskåda på Kalmar läns museum och pågår till och med den 11 mars.

Fakta om

Biskopskåpor

Biskopskåpan eller korkåpan blev ett kyrkligt plagg på 1000-talet och kan bäras av biskopen men även prästen vid högtidliga gudstjänster samt dop och vigsel. Kåpan används dock inte under nattvarden. Kåpan har utvecklats ur samma överplagg som mässhaken och kunde användas av alla under gudstjänsten, försångarna i kören. På 1200-talet var det nästan bara biskoparna som bar den och vid samma tid utvecklades kapuschongen till en ryggsköld. Biskopskåporna är ofta rikt utsmyckade.

Visa mer...