En av femton i länet jobbar för regionen

Kalmar län Artikeln publicerades
En av femton yrkesverksamma i Kalmar län har den nya regionen som arbetsgivare.
Foto: Tomas Löwemo
En av femton yrkesverksamma i Kalmar län har den nya regionen som arbetsgivare.

Antalet anställda i landstinget/regionen har ökat med mer än 12 procent på fem år. Antalet invånare i länet har inte ökat mer än tre procent samma tid. Idag jobbar en av 15 yrkesverksamma i länet med regionen som arbetsgivare.

800 fler landstingsanställda har det blivit på fem år, av dessa arbetar 450 i vårdrelaterade jobb.

Även om befolkningen inte blivit så mycket större så är ökningen av antalet anställda befogad, menar regionrådet Yvonne Hagberg (S), med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Många lever längre och behovet av kvalificerad vård blir större. Nu handlar mycket om högspecialiserade vårdinsatser, säger Yvonne Hagberg.

– I viss mån har vi också flyttat hem en del av de patienter som tidigare skickades till Linköping, det kräver också stora egna insatser och fler anställda.

Yvonne Hagberg (S), regionråd för Socialdemokraterna.
Foto: Jonatan Bergöö
Yvonne Hagberg (S), regionråd för Socialdemokraterna.

Av de 800 nyanställda på 5 år är 200 sjuksköterskor, 60 är st- och at-läkare under utbildning, 13 är läkare med specialistutbildning, 50 undersköterskor, 30 tandsköterskor, 25 är biomedicinska analytiker.

70 personer arbetar inte i den direkta vården, men i relaterade serviceyrken som städning och sjukhusköken.

350 av de 800 nyanställda jobbar med mer administrativa yrken.

Av de 800 nyanställda är 50 personer tekniker och ingenjörer som jobbar med bygg och digitalisering. Det har anställts 25 nya chefer, 12 av de nyanställda jobbar med personaladministration och 11 personer med kommunikations- och informationsfrågor. 12 av de nyanställda hamnar under kategorin administrativ personal, 10 arbetar med kollektivtrafik på KLT, 12 är samordnare och 50 nya medarbetare kom från gamla regionförbundet vid sammanslagningen med landstinget.

I den sammanställning vår tidning fått från regionens personalavdelning ingår inte den utökade politiska organisationen med hela 15 regionråd och ett antal politiska sekreterare.

Med 63 nya läkare på fem år kan det tyckas förvånande att det fortfarande finns ett så stort behov av doktorer från de dyra bemanningsföretagen.

– Det handlar till stor del om var och när vi behöver läkare, när vi tvingas använda hyrläkarna, säger Yvonne Hagberg. Vi vill erbjuda patienterna rätt vård på rätt plats.

– Det har också blivit en förändring av sammansättningen av läkare, det är fler kvinnor som anställs och våra läkare väljer idag att i större utsträckning än tidigare inte arbeta heltid.

Vad gör de resten av tiden? Jobbar på bemanningsföretag?

– Det kan kanske hända. Men många väljer att vara hemma med barnen, tror jag.

Medelåldern har generellt sjunkit bland de landstingsanställda och det innebär också att fler är hemma med barn eller vårda sjuka barn, säger Yvonne Hagberg. Därför behövs också fler anställda.

Men hur länge kan expansionen fortsätta? Närmar vi oss en gräns där vi inte har råd att anställa fler personer i regionen?

– Jag tror inte att vi kan fortsätta att öka som idag. I framtiden måste vi arbeta med mer vård nära patienterna och även egenvård. Det sker en förflyttning av vårdarbetet.

Idag arbetar 6 834 personer inom Region Kalmar län.