En bit av ett ben hittat i gravröset vid Snurrom

Kalmar Artikeln publicerades
– Det vi har kunnat konstatera såhär långt är att det är en väldigt välkonstruerad gravlämning, säger Nicholas Nilsson, projektledare för projektet och arkeolog.
Foto: Lindah Tisjö
– Det vi har kunnat konstatera såhär långt är att det är en väldigt välkonstruerad gravlämning, säger Nicholas Nilsson, projektledare för projektet och arkeolog.

Just nu håller Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum på med en slutundersökning av ett gravröse vid Snurrom i norra delen av Kalmar. Arbetet har pågått sedan påsk och ska fortsätta veckan ut och under måndagen hittades det första riktiga fyndet; en bit av vad man tror är ett människoben.

– Vi hittade precis ett litet litet bränt ben mitt inne i den här. Det syns att det är ett ben, men sen måste det analyseras vidare för att se vilket slags ben det är, säger Nicholas Nilsson, projektledare för projektet och arkeolog på Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum.

Benbiten som hittades under måndagen.
Foto: Lindah Tisjö
Benbiten som hittades under måndagen.

Gravröset hittades redan 1993 och Nicholas Nilsson tror att man egentligen kanske ville undersöka området redan då.

– Men det är inte förrän nu som den här ytan har blivit aktuell för exploatering i och med att marken nu håller på att förberedas för ny industrietablering, säger han.

Tre-fyra stycken arkeologer har varit på plats i sammanlagt tre veckor när denna veckan når sitt slut och tanken är att projektet ska vara klart innan helgen.

Gravröset vid Snurrom är cirka nio meter i diameter.
Foto: Lindah Tisjö
Gravröset vid Snurrom är cirka nio meter i diameter.

Tror du att ni kommer hitta fler benbitar?

– Vi hoppas ju på det. Vi har sållat all jord härinne och den här benbiten som vi hittade idag är det enda vi har hittat hittills. Vi hade hoppats på att det skulle finnas någon form av nedgrävning i mitten, som kanske har förslutits och där det kan finnas saker kvar. Och där håller vi ju på just nu så det är inte försent, säger Nicholas Nilsson.

Här grävs det utanför själva gravröset, efter eventuellt fler mindre gravar.
Foto: Lindah Tisjö
Här grävs det utanför själva gravröset, efter eventuellt fler mindre gravar.

Hur gammalt är detta gravröset tror ni?

– I nuläget har vi inte hittat något som kan ge oss en bra datering. Det här benet kan eventuellt hjälpa oss med det. Men den här typen av gravar fanns under bronsåldern för 3 000 år sedan ungefär, men kan också gå fram till Kristi födelse. Så mellan tummen och pekfingret är det 2-3 000 år gammalt, säger han.

Hur många personer begravdes i ett sådant här?

– Själva röset som vi ser det här nu är nog byggt för en person. Sen var det inte ovanligt att man återkom och gjorde andra begravningar vid ett befintligt gravröse. Så vi skulle kunna hitta andra gravar i ytterkanterna som tillkom senare.

Men gjorde man ett sådant här jobb för bara en person alltså?

– Ja, men då var det nog inte för vem som helst, utan för någon lite mer högt stående, någon hövding eller liknande.

– Från allra första början då vi kom hit har det varit en grop i mitten som vi tror kan vara en plundringsgrop. Någon har alltså varit här tidigare och grävt. När detta gjordes vet vi inte. Men det kan man se ganska ofta när man hittar sådana här gravrösen att någon har varit där och försökt hitta någonting, säger Nicholas Nilsson.
Foto: Lindah Tisjö
– Från allra första början då vi kom hit har det varit en grop i mitten som vi tror kan vara en plundringsgrop. Någon har alltså varit här tidigare och grävt. När detta gjordes vet vi inte. Men det kan man se ganska ofta när man hittar sådana här gravrösen att någon har varit där och försökt hitta någonting, säger Nicholas Nilsson.

Fakta

Det här är ett gravröse

Gravröse är en förhistorisk gravanläggning som är byggt som ett röse av sten. Gravgömman kan vara en kista av hällar eller kallmurad sten för obrända lik, eller mindre gömmor eller utströdda benlager efter kremeringar. Kanten kan vara försedd med kantkedja, kallmur eller ett plant brätte av sten; ibland finns också dolda konstruktioner.

Visa mer...